Để tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ngày 29/3/2013, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 21 KH/ĐU về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2013. Trang thông tin điện tử tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đăng tải toàn văn Kế hoạch để cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ thực hiện.

 

KH HTHCM

KH HTHCM1

KH HTHCM2

KH HTHCM3

KH HTHCM4

KH HTHCM5

 

 

Đảng ủy VKSDN tỉnh Bắc Ninh