Ngày 29/4/2014, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đồng chí Nguyễn Tiến Long – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, Chi uỷ viên các chi bộ và toàn thể đảng viên, cán bộ quần chúng Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.    

 

Toan canh HN

Các đại biểu dự Hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Tiến Long – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, báo cáo viên của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, trong đó đã phân tích, làm rõ tư tưởng đạo đức, quan điểm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; sự cần thiết phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay…


Dc Bi thu quan triet

Đ/c Nguyễn Tiến Long – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy truyền đạt nội dung chuyên đề


Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững tinh thần cơ bản của chuyên đề năm 2014 để thực hiện và áp dụng, xử lý tốt trong công việc của cơ quan, đơn vị mình; trong đó cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và sức mạnh của tập thể, chống chủ nghĩa cá nhân trong trong tổ chức, cơ quan, đơn vị cơ quan, đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt được những kết quả thực chất.

Sau Hội nghị, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức Hội, Đoàn thể, đơn vị, toàn thể đảng viên và quần chúng dựa trên cơ sở nội dung đã được quán triệt tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề và trong quý II, triển khai việc đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

 

 

 

Tin bài: Ngô Thanh Tuấn – Văn phòng Đảng ủy