Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như để phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức trong đơn vị, vào hồi 14 giờ ngày 08/01/2020, Lãnh đạo VKSND thành phố Bắc Ninh phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2019.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Ngô Minh Hiệu - Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Bắc Ninh và 25 đại biểu là Cán bộ, Công chức, người lao động đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát, Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và Báo cáo tài chính năm 2019 của đơn vị. Trong năm 2019, tập thể Lãnh đạo, Cán bộ, Công chức đơn vị đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác đã đề ra. Không có trường hợp nào oan, sai, bỏ lọt tội phạm, đình chỉ do không phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố nhưng Tòa án tuyên không phạm tội. Nội bộ đơn vị nêu cao tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng. Không có trường hợp cán bộ, đảng viên nào bị xử lý kỷ luật vì vi phạm quy tắc nghiệp vụ của Ngành, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Với những thành tích đã đạt được, tập thể đơn vị được công nhận danh hiệu đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ trong sạch vững mạnh, Công đoàn vững mạnh, nhiều cá nhận được tặng Bằng khen, Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Minh Hiệu đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và nỗ lực của mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã góp phần vào thành tích chung của cả tập thể, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới và mong muốn mỗi đồng chí cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2020.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận để đề ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và chất lượng công tác kiểm sát.

Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, thể hiện tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị để cùng quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao.

 

Trương Khắc Dương - Viện KSND thành phố Bắc Ninh