Thực hiện hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Yên Phong về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, sáng ngày 17/01/2020, Viện KSND huyện Yên Phong tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lương - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Phong, đồng chí Ngô Phương Dung – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn  cùng toàn thể cán bộ, công chức Viện KSND huyện Yên phong.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2019, kết quả công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo tổng kết về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019, báo cáo công tác thu, chi tài chính năm 2019.

Năm qua, cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đã quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đề ra. Công đoàn Viện kiểm sát đã phát huy tốt vai trò trong việc vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống về vật chất, tinh thần cho đoàn viên; các quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao động được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Tổng kết công tác Công đoàn, Công doàn Viện KSND huyện Yên Phong đã được Liên đoàn lao động huyện Yên Phong đã tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2019”.

Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến tham gia đóng góp sôi nổi, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác của đơn vị cũng như các phong trào hoạt động của Công đoàn trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đ/c Nguyễn Văn Lương - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Phong phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lương, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Phong nhấn mạnh: Năm 2020, Viện KSND huyện Yên Phong tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Cán bộ, công chức phải trung thực, trách nhiệm và tận tụy với công việc; tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các quy định của pháp luật, của Ngành trong thi hành công vụ, nhiệm vụ; bảo đảm chế độ bảo mật thông tin trong công tác nghiệp vụ, an ninh, an toàn của cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đơn vị; chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; bảo đảm chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng Đảng, xây dựng Ngành và đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thủ trưởng đơn vị và BCH Công đoàn Viện KSND huyện Yên Phong ký cam kết trách nhiệm

Cũng tại Hội nghị đã diễn ra việc ký cam kết trách nhiệm giữa Thủ trưởng đơn vị với đại diện Ban chấp hành Công Đoàn, theo đó Thủ trưởng đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động; bảo đảm mọi chế độ, chính sách của cán bộ, công chức đều được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, của Ngành; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm thực chất nhằm khuyến khích, động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, công chức thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao…

Lê Ngọc Hiền - Viện KSND huyện Yên Phong