Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người chiến sỹ tiên phong của phong trào công nhân, nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Tôn Đức thắng với sự nghiệp cách mạng.

Chân dung đồng chí Tôn Đức Thắng

Đồng chí Tôn Đức Thắng, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 trong một gia đình nông dân ở Cù lao Ông Hổ, làng An Hòa, tổng Định Thành Hạ, hạt Long Xuyên, nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ Tôn Văn Đề và thân mẫu là cụ Nguyễn Thị Dị. Tôn Đức Thắng là con trai đầu lòng, dưới có một em trai và một em gái.

Thời thơ ấu, đồng chí được gia đình cho học chữ nho, chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Truyền thống quê hương và những tấm gương anh dũng chống thực dân Pháp của nghĩa quân Trương Đinh, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân… đã in sâu trong tâm hồn, thắp lên trong lòng cậu học trò những dự định lớn lao.

Sau khi tốt nghiệp tiểu học học ở trưởng tỉnh Long Xuyên (năm 1906), năm 1907, đồng chí Tôn Đức Thắng lên Sài Gòn với ý định học việc và thực hiện hoài bão cuộc đời. Những năm tháng ở Sài Gòn, đồng chí Tôn Đức Thắng đã tham gia nhiều cuộc bãi khóa, bãi công. Thắng lợi của những cuộc đấu tranh bãi công đó đã tiếp thêm niềm tin cho đồng chí vào sức mạnh của giai cấp công nhân và đem lại những kinh nghiệm bước đầu trong việc vận động đoàn kết, tập hợp công nhân chống lại bọn tư bản thực dân.

Năm 1916, đồng chí Tôn Đức Thắng sang Pháp làm việc trên chiến hạm Phơ – răng – xơ (France). Ngày 20/4/1919, đồng chí Tôn Đức Thắng tham gia vào sự kiện kéo cờ đỏ trên chiến hạm ở Biển Đen và bị trục xuất khỏi nước Pháp.

Năm 1920, đồng chí Tôn Đức Thắng trở về Sài Gòn cùng với những người bạn chiến đấu, thành lập và lãnh đạo Công hội bí mật Sài Gòn. Đây là tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam. Công hội bí mật được thành lập, đánh dấu sự chuyển biến mới của giai cấp công nhân Việt Nam từ thời kỳ chưa có tổ chức sang thời kỳ có tổ chức. Từ khi thành lập, Công hội đã liên tục lãnh đạo phong trào đấu tranh của công nhân ở Sài Gòn – Chợ Lớn, mà điển hình là cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (tháng 8/1925). Trong những năm 1926-1927, Công hội Sài Gòn là cơ sở vững chắc cho sự hình thành và phát triên tổ chức Hội Việt nam Cách mạng Thanh niên. Công hội của đồng chí đã bắc nhịp cầu đưa chủ quan Mác – Lênin đến với giai cấp công nhân. Chính sứ mệnh đó, đồng chí Tôn Đức Thắng không chỉ là chiến sĩ tiên phong của phong trào công nhân, một trong những người sáng lập tổ chức công đoàn của giai cấp công nhân Việt Nam, mà là “là một trong các chiến sĩ lớp đầu của phong trào cộng sản và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta”.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng với các đại biểu tham dự Đại hội Ba sẵn sàng toàn miền Bắc

Tháng 12/1928, đồng chí Tôn Đức Thắng bị thực dân Pháp bắt tại Sài Gòn. Tháng 7/1929, thực dân Pháp tuyên án 20 năm khổ sai và bị đày ra Côn Đảo. Gần mười bảy năm bị giam ở ngục tù đế quốc, đồng chí Tôn Đức Thắng đã đề xướng thành lập Hội cứu tế tù nhân – hội tù Côn Đảo đầu tiên góp phần quan trọng vào việc thành lập Chi bộ cộng sản đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo. Trong thời gian ở nhà tù Côn Đảo, đồng chí Tôn Đức Thắng là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, sáng ngời bản lĩnh và niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc để vượt qua sự khốc liệt của ngục tù đế quốc đã làm các đồng chí đảng viên tù Côn Đảo ngưỡng mộ và kẻ thù khiếp sợ.

Năm 1945, Cách mạng Tháng Tám thành công, từ Côn Đảo trở về đất liền, đồng chí Tôn Đức Thắng được Đảng và Nhà nước ta tin tưởng giao nhiều trọng trách. Ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn cao ý thức, tổ chức kỷ luật của người đảng viên Đảng Cộng sản; gương mẫu đi đầu, sẵn sàng, gánh vác nhiệm vụ khó khăn nhất; có tinh thần đứng mũi, chịu xào, ý thức trách nhiệm cao với công việc; không màng danh lợi cho bản thân, sống bình dị. Đồng chí Tôn Đức Thắng là một mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, khiêm tốn, giản dị.

Sau khi Hồ Chí Minh từ trần, đồng chí Tôn Đức Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc đến thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Hơn 60 năm hoạt động, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vượt qua mọi thử thách nghiệt ngã trong lao tù đế quốc và sự khốc liệt của chiến tranh, đồng chí Tôn Đức Thắng là một trong những nhà lãnh đạo mẫu mực của cách mạng Việt Nam ở thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí Tôn Đức Thắng được mọi người gọi với cái tên trìu mến, gần gũi “Bác Tôn”.

Nguyễn Thị Thu Trang – Uỷ viên BCH Công đoàn