Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác xây dựng đảng. Ngày 15/01/2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Đoàn Anh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí Nguyễn Văn Khá, Nguyễn Thị Lan – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Đảng ủy viên, Chi uỷ viên các chi bộ và toàn thể đảng viên Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.  

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Hội nghị

Năm 2019, mặc dù có sự thay đổi về công tác nhân sự, nhưng Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ  trực thuộc tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Kế hoạch công  tác  kiểm  sát  năm 2019 của VKSND tỉnh Bắc Ninh. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, cải cách hành chính, thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo công tác xây dựng đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy của Chi bộ, Đảng bộ; quan tâm lãnh đạo công tác tư tưởng, kiểm tra giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng thực hiện đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Công tác giáo dục, bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới được duy trì nề nếp. Thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt đảng theo chuyên đề và giám sát theo chuyên đề. Quan tâm đến chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ cấp uỷ các cấp. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện lời dạy của Bác đối với cán bộ ngành Kiểm sát "Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn"; tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm". Đặc biệt đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc thi "Xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tai phiên tòa, phiên họp sơ thẩm vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật", đồng thời phối hợp tốt với Báo Bảo vệ pháp luật đăng cai tổ chức thành công giải thể thao truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá của đơn vị, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát gắn liền với hình ảnh cán bộ Kiểm sát "Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn" luôn sát dân, gần gũi với nhân dân; thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết quả công tác xây dựng đảng năm 2020, Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Ninh được công nhận Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều tập thể và cá nhân được các cấp ủy Đảng khen thưởng.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, kiểm tra, giám sát. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân lần thứ VIII. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao..

Hội nghị đã nghe 04 ý kiến phát biểu tham luận của các đồng chí đảng viên đại diện cho 04 Chi bộ. Các ý kiến đều tập trung phân tích làm rõ những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong năm 2019, đồng thời đề ra các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng năm 2020, trong đó tập trung nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong đảng.
Các ý kiến tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy đã trao Giấy khen cho 02 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc được Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh khen thưởng.


Đ/c Chu Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy trao giấy khen của Đảng ủy Khối Các cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho Chi bộ 3 do có thành tích hoàn thành xuất sắc 05 năm liên tục

Đ/c Đoàn Anh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen của Đảng ủy Viện KSND tỉnh cho Chi bộ 1 do có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Đoàn Anh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen của Đảng ủy Viện KSND tỉnh cho 06 Đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Đ/c Đoàn Anh Phương – Phó Bí thư Đảng ủy trao giấy khen của Đảng ủy Viện KSND tỉnh cho các Đảng viên có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018-2019

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Anh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy nêu rõ: Năm 2019, công tác xây dựng Đảng của đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực của công tác xây dựng đảng, Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Ninh được công nhận trong sạch vững mạnh; tuy nhiên so với yêu cầu, nhiệm vụ trong tiến trình cải cách tư pháp hiện nay thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu mỗi đảng viên, mỗi chi bộ cần nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Mỗi đảng viên cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, là hạt nhân củng cố sự đoàn kết thống nhất trên cơ sở mạnh dạn đấu tranh phê bình và tự phê bình với tinh thần xây dựng; hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đã đề ra; thực hiện dân chủ, kỷ cương và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp; thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề; công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Đoàn Anh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy kết luận tại Hội nghị

Nguyễn Phương Thảo – Văn phòng Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bắc Ninh