Sáng ngày 20/8/2019, tại hội trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc – TP Bắc Ninh, Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh Đại hội (Nguồn ảnh: Netnews.vn)

 

Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh có 07 hội viên tham dự Đại hội, trong đó có 02 hội viên trong Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh lần thứ III nhiệm kỳ 2014-2019 và 05 hội viên được bầu tại Đại hội Chi hội luật gia Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2019-2024.

Đ/c Đoàn Anh Phương - Chi hội trưởng Chi Hội Luật gia Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tham luận tại Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác khóa III nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng, nhiệm vụ khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024; Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh khóa III nhiệm kỳ 2014-2019 và được nghe các ý kiến phát biểu tham luận. Đồng chí Đoàn Anh Phương – Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã phát biểu tham luận tại Đại hội về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, trong đó nhấn mạnh: trong những năm qua, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân và phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn. Và trong thời gian tới, Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chi hội. Ngoài ra còn tuyên truyền việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; nghị quyết của Đảng, nhất là các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp và các nội dung có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, qua đó, giáo dục ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật và trách nhiệm của nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

BCH Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024 (Nguồn ảnh: Netnews.vn)

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024. Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh vinh dự có hai hội viên được bầu vào Ban Chấp hành Hội Luật gia khóa IV nhiệm kỳ 2019-2024 là đồng chí Đoàn Anh Phương – Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Viện KSND tỉnh, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh và đồng chí Vũ Văn Mạnh - Chi hội phó Chi hội Luật gia Viện kiểm sát tỉnh, Trưởng phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án kinh tế, chức vụ Viện KSND tỉnh. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của các hội viên nói riêng và Chi hội Luật gia Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh nói chung.

Nguyễn Thị Thu Trang – Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Bắc Ninh