Ngày 03/5/2019, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với quần chúng ưu tú Dương Minh Quang và Nguyễn Bảo Ngọc.

Tham dự buổi lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Thị Lan - Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh.

Đ/c Nguyễn Thị Lan - Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Viện KSND TP.Bắc Ninh phát biểu tại buổi lễ

Lễ kết nạp diễn ra theo đúng trình tự, quy định tại Điều lệ Đảng. Trải qua thời gian thử thách và được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của cấp ủy Đảng, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí trong BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, đồng chí Dương Minh Quang và Nguyễn Bảo Ngọc đã không ngừng phấn đấu tu dưỡng đạo đức, rèn luyện theo lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chi bộ và quần chúng tín nhiệm cao.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Lan đã công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho đồng chí Dương Minh Quang và Nguyễn Bảo Ngọc.

Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng chí Dương Minh Quang và Nguyễn Bảo Ngọc tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đ/c Nguyễn Thị Lan - Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ Viện KSND thành phố Bắc Ninh công bố và trao quyết định kết nạp Đảng viên cho đ/c Dương Minh Quang và Nguyễn Bảo Ngọc

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Lan đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Dương Minh Quang và Nguyễn Bảo Ngọc, phân công đảng viên chính thức tiếp tục theo dõi và đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách. Đồng chí Nguyễn Thị Lan tin tưởng với truyền thống gia đình và sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, đồng chí Dương Minh Quang và Nguyễn Bảo Ngọc sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao, để được chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng thời hạn quy định trong Điều lệ Đảng, phát huy năng lực hơn nữa để cùng tập thể Chi bộ đạt nhiều thành tích trong thời gian tới.

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng

Trương Khắc Dương - Viện KSND TP.Bắc Ninh