Thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Thực hiện Kế hoạch số 88 ngày 10/10/2019 của Thành uỷ Bắc Ninh về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 22 và Đại hội tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng ngày 13/3/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh, Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, văn phòng thành ủy, các đồng chí thành viên trong tổ công tác số 6 cùng toàn thể 22 đảng viên trong chi bộ.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo đã chỉ ra những ưu điểm đã đạt được và một số khuyết điểm, hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ qua. Qua đó đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới. Theo đó chi bộ quán triệt đến các đảng viên tiếp tục thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Viện kiểm sát tỉnh. Tiếp tục quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định mới, nhiệm vụ mới của ngành Kiểm sát đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm nhằm xây dựng chi bộ Viện Kiểm sát thành phố Bắc Ninh vững mạnh toàn diện, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Các đảng viên trong chi bộ đã tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến đều nhất trí cao với Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ, Báo cáo đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Trung ương Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, đồng thời đề ra các biện pháp thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Đ/c Vương Quốc Tuấn, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy đánh giá cao những thành tích mà chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy chi bộ đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ  Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí, Ngô Minh Hiệu – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Hoàng Thị Kim Oanh – Phó Viện trưởng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ; đồng chí Đặng Đình Học – Phó Viện trưởng giữ chức vụ Chi ủy viên.

Đ/c Vương Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Thay mặt Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Ngô Minh Hiệu đã tiếp thu lĩnh hội các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy. Trong nhiệm kỳ tới Chi ủy sẽ quyết tâm lãnh chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:


Trương Khắc Dương - Viện KSND thành phố Bắc Ninh