Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUK ngày 22/10/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh và Kế hoạch số 66-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh về Kế hoạch Đại hội và hướng dẫn công tác nhân sự, Đại hội Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chiều ngày 18/02/2020, Chi bộ Văn phòng – Tổ chức - Thanh tra trực thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí  Chu Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy, Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh và toàn thể Đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ. 

Toàn cảnh đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Uyên – Bí thư Chi bộ, thay mặt Đoàn chủ tịch đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của của Đảng ủy, Lãnh đạo VKSND tỉnh, các phòng tham mưu do Chi bộ lãnh đạo đều hoàn thành tốt nhiệm được giao. Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp ngày càng được nâng cao, chủ động nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình công tác chung của Viện kiểm sát hai cấp cũng như việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đơn vị để kịp thời tham mưu giúp Lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, trong công tác đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, đảm bảo các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp … Chi bộ đã quán triệt cho đảng viên học tập và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác sinh hoạt và sinh hoạt chuyên đề; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, công tác tự phê bình và phê bình của đảng viên và thực hiện nghiêm Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho đảng viên, công tác phát triển đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 02 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đảng viên trong chi bộ không ngừng phát huy tính tiền phong, gương mẫu khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Hàng năm chi bộ đều hoàn thành tốt  nhiệm vụ. Năm 2018, Chi bộ Văn phòng - Tổ chức - Thanh tra được Đảng ủy VKSND tỉnh đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen do có thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có đảng viên được Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen do có thành tích 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Đ/c Nguyễn Văn Uyên - Bí thư Chi bộ trình bày các báo cáo tại Đại hội

 

Tại đại hội đã có 04 ý kiến phát biểu tham luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 và báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020. Các ý kiến đều nhất trí cao với Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ, đồng thời thẳng thắn nêu ra một số tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ tới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt đảng, chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; tăng cường và đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt nhất là sinh hoạt chuyên đề đảm bảo thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, trách nhiệm của của từng cán bộ, đảng viên…

 


Các đ/c đảng viên phát biểu tham luận tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Bí thư  Đảng ủy Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Văn phòng – Tổ chức – Thanh tra đã đạt được trong nhiệm kỳ, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng.  Đồng chí cũng nhất trí với đánh giá về những tồn tại, hạn chế của chi bộ trong nhiệm kỳ và yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Ban chi ủy phải có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm để Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. 

 

Đ/c Chu Nguyệt Ánh – Bí thư Đảng ủy; Bí thư BCS Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng chí Nguyễn Văn Uyên đã tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, sẽ bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị để lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Với tinh thần làm việc dân chủ, cởi mở và nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra 03 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Uyên – Chánh Văn phòng được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Đỗ Thịnh – Chánh Thanh tra được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Phạm Thị Hương – Phó Trưởng phòng 15 giữ chức vụ Chi Ủy viên.

Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng – Tổ chức – Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Sau một buổi chiều làm việc, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Văn phòng – Tổ chức – Thanh tra đã thành công tốt đẹp. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, nhằm động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt Nghị quyết mà Đại hội chi bộ Văn phòng – Tổ chức – Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2022 đã đặt ra.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Chi bộ Văn phòng – Tổ chức – Thanh tra nhiệm kỳ 2020-2022

Các đồng chí đảng viên tiến hành bỏ phiếu tại Đại hội

Vũ Thị Thanh Hằng - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh