Thực hiện Hướng dẫn số 66/HD-ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng bộ VKSND tỉnh Bắc Ninh, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện KSNSD tỉnh Bắc Ninh về việc tổ chức Đại hội chi bộ điểm tại Chi bộ 3. Chiều ngày 14/01/2020, tại Hội trường Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, Chi bộ 3 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; đồng chí Đoàn Anh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí Đảng ủy viên thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh và toàn thể Đảng viên trong chi bộ.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Hùng Vĩ - Bí thư chi bộ đã trình bày Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp để lãnh đạo Chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết trong nhiệm kỳ tới. Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã nghiêm túc tiếp thu, quán triệt thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, nhất là các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp đến cán bộ, đảng viên trong Chi bộ, đã tạo được sự đoàn kết thống nhất trong đảng. Hàng năm chi bộ luôn quan tâm đến công tác xây dựng phát triển Đảng, nâng cao lý luận chính trị, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đã xem xét, kết nạp được 01 đảng viên mới và hiện đang làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng đối với 01 quần chúng ưu tú. Ngoài ra Chi bộ đã làm tốt công tác giám sát việc thực hiện Điều lệ đảng, dân chủ cơ sở, tính nêu gương của đảng viên, đạo đức nghề nghiệp, công vụ và việc tham gia sinh hoạt nơi cư trú. Do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đảng nên Chi bộ 3 đã được Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền” (2015 - 2019). 

Đ/c Phạm Hùng Vĩ - Bí thư chi bộ trình bày các báo cáo tại Đại hội

Với tinh thần dân chủ, xây dựng và trách nhiệm, Đại hội đã được nghe 04 ý kiến phát biểu tham luận. Các ý kiến đều nhất trí cao với Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ, đồng thời tham luận để đề ra các biện pháp thiết thực nhằm đổi mới sinh hoạt chi bộ trong việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ; trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo công tác chuyên môn.

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Bí thư Đảng ủy ghi nhận những thành tích Chi bộ 3 đã đạt được trong những năm qua và đánh giá cao vai trò lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Đảng ủy có định hướng, đề nghị chi bộ trong nhiệm kỳ tới tiếp tục giữ vững, phát huy ưu điểm, thực hiện các biện pháp cụ thể khắc phục hạn chế; lựa chọn những nhân tố tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức để lãnh đạo công tác đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đoàn kết, đổi mới, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phê bình và tự phê bình, nêu gương Đảng viên.

 Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Đại hội đã lựa chọn và bầu 03 đồng chí vào Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022.  Đồng chí Nguyễn Huy Quang được bầu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Thân Thanh Huyền được bầu làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Thị Anh là chi ủy viên.

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy và các đ/c Đảng ủy viên tặng hoa chúc mừng Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2020-2022

Kết thúc Đại hội, toàn thể Đảng viên trong chi bộ nhất trí thông qua Nghị quyết và quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

Chi bộ 3 - Đảng bộ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh