Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, chủ trì phiên họp; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Viện tỉnh cùng thập thể lãnh đạo và toàn bộ Kiểm sát viên của hai đơn vị VKSND huyện Tiên Du, Quế Võ.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh đã quán triệt nội dung, tinh thần của cuộc họp giao ban; tiếp đó hội nghị đã nghe lãnh đạo hai đơn vị VKSND huyện Tiên Du và huyện Quế Võ báo cáo công tác trong 04 tháng qua, những khó khăn vướng mắc trong quá trình lãnh chỉ đạo điều hành và thực hiện các khâu công tác kiểm sát. Cụ thể về những kết quả đã đạt được trong các khâu công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác lãnh chỉ đạo điều hành; việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành... trong đó vẫn có chỉ tiêu đạt còn thấp so với kế hoạch đề ra. Lãnh đạo và kiểm sát viên của hai đơn vị đã thẳng thắng nhận trách nhiệm đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, những tồn tại trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.


GBan TD QV t4.2016

Đ/c Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, chủ trì phiên họp giao ban.


Tại cuộc họp các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ tham dự cuộc họp cũng đã từng bước giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở hai đơn vị nói riêng và ở cấp huyện nói chung.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Khá đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà hai đơn vị đã đạt được. Đồng thời đồng chí cũng chỉ rõ nhiệm vụ của hai đơn vị từ nay trước mắt là đến hết tháng 5/2016 và xa hơn là đến cuối năm 2016 cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết về công tác kiểm sát của Quốc hội; rà soát tất cả các chỉ tiêu công tác và có kế hoạch, biện pháp thực hiện sao cho có hiệu quả; chỉ đạo làm tốt các khâu công tác đột phá trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; hạn chế đến mức thấp nhất án trả hồ sơ để điều tra bổ sung; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, xây dựng kỷ cương, kỷ luật nội vụ; chú trọng công tác tích lũy các vi phạm để tổng hợp kiến nghị và kiến nghị phòng ngừa; quan tâm, sâu sát hơn nữa đối với khâu công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại...

Hai đồng chí Viện trưởng của hai huyện đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và hứa sẽ có giải pháp cụ thể để lãnh đạo hai đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã đề ra.


Ngô Thị Hảo - VKSND huyện Tiên Du