Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Nguyễn Tiến Long – Tỉnh ủy viên - Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh; cùng tham dự còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, văn phòng VKSND tỉnh Bắc Ninh; tập thể lãnh đạo và toàn bộ Kiểm sát viên, kiểm tra viên và chuyên viên VKSND TP Bắc Ninh.


TP GiaoBan t4.2016

Đ/c Nguyễn Tiến Long – Tỉnh ủy viên - Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh chủ trì phiên họp giao ban .


Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Tiến Long - Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt nội dung, mục đích của cuộc họp giao ban, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Viện trưởng VKSND TP Bắc Ninh đã báo cáo kết quả công tác của đơn vị từ ngày 01/12/2015 đến ngày 25/4/2016 và phương hướng, mục tiêu thực hiện kế hoạch công tác 07 tháng cuối năm 2016. Tại hội nghị đã có 07 ý kiến của cán bộ Kiểm sát viên VKSND TP Bắc Ninh phát biểu về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành. Sau khi nghe những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, các đồng chí lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Văn phòng VKSND tỉnh đã có những giải đáp nhanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

        Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Long đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà VKSND TP Bắc Ninh đã đạt được trong 05 tháng đầu năm 2016, các chỉ tiêu công tác được thực hiện đồng đều trên toàn bộ các khâu công tác, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành trên 60% kế hoạch công tác năm, đặc biệt có chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành kế hoạch năm 2016. Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc mà các đồng chí trưởng phòng nghiệp vụ chưa giải đáp thỏa đáng và đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của đơn vị cần phải rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa trong 07 tháng cuối năm 2016. Kết thúc hội nghị đồng chí đã yêu cầu lãnh đạo, cán bộ kiểm sát viên của VKSND TP Bắc Ninh tiếp tục triển khai nghiên cứu các đạo luật mới về tư pháp; duy trì kỷ luật kỷ cương; phát huy kết quả đạt được trong 05 tháng đầu năm, tiếp tục thực hiện và phấn đấu vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong năm 2016; VKSND TP Bắc Ninh phải là đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin; đặc biệt lưu ý đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ kiểm sát viên VKSND TP Bắc Ninh phải luôn trú trọng nguyên tắc suy đoán vô tội để không xảy ra tình trạng oan, sai trong việc giải quyết các vụ án hình sự. 

Thay mặt cho đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Lan – Viện trưởng VKSND TP Bắc Ninh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng và hứa trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn vị để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2016 đã đề ra. Đồng chí mong muốn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Ninh cùng các đồng chí Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ và Văn phòng VKSND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về mọi mặt, nhất là trong công tác kiểm tra, hướng dẫn đối với đơn vị để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Nguyễn Bá Công – VKSND TP Bắc Ninh