Đoàn thanh tra do đồng chí Ngô Minh Hiệu - Trưởng phòng 15, Chánh thanh tra làm trưởng đoàn cùng các đồng chí kiểm tra viên, kế toán, văn thư là thành viên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phùng Đức Khương – Viện trưởng cùng toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên VKSND huyện Thuận Thành. Thời gian thanh tra diễn ra trong 01 ngày, thời điểm thanh tra từ: 01/12/2014 đến ngày 31/3/2016.

 

Sau khi nghe Đ/c Phùng Đức Khương – Viện trưởng đại diện đơn vị báo cáo tóm tắt những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong việc chấp hành kỷ luật công vụ, đoàn đã tiến hành thanh tra các nội dung như: Việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; công tác thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị; công tác văn thư, lưu trữ và việc chấp hành kỷ luật nội vụ, công vụ khác của đơn vị.

 

Kết thúc cuộc thanh tra, thay mặt đoàn thanh tra, đồng chí Ngô Minh Hiệu đã công bố dự thảo kết luận ghi nhận Viện kiểm sát Thuận Thành đã có nhiều sự đổi mới, lãnh đạo đơn vị đã sâu sát hơn trong việc chỉ đạo điều hành giúp hoàn thành tốt các khâu công tác như: Công tác sử dụng kinh phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí đều được cán bộ trong cơ quan nghiêm túc thực hiện, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của cơ quan, tăng thu nhập cho cán bộ và chi cho các hoạt động phúc lợi khác; công tác văn thư, lưu trữ đã được quan tâm hơn bố trí hợp lý đi vào nề nếp; đơn vị cũng đã thực hiện tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác; lãnh đạo đơn vị đã có sự đổi mới trong bố trí, sử dụng cán bộ, qua đó đã giúp cho cán bộ, Kiểm sát viên phát huy được hết năng lực của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó đoàn thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại, thiếu sót như: việc cán bộ, Kiểm sát viên còn hạn chế truy cập vào phần mềm quản lý văn bản để nắm bắt kịp thời những thông tin liên quan đến việc chỉ đạo của cấp trên; việc lập chứng từ kế toán vẫn còn để xảy ra một số thiếu sót; công tác lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức…

 

Qua thanh tra, VKSND tỉnh đã yêu cầu đơn vị tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định.

Hoàng Thị Điều – VP Viện tỉnh