1. Tài liệu tham khảo tuyên truyền 130 năm ngày quốc tế lao động 1-5 (01/5/1886  - 01/5/2016)

TL1

TL2

TL3

TL4

TL5

SL

2. Đề cương tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong các cấp công đoàn và công nhân viên chức LĐ tỉnh Bắc Ninh

 dc1

dc2

dc3

 dc4

dc5

dc6

Công đoàn Viện KSND tỉnh Bắc Ninh