Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 07 tháng 8 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng của Kiểm sát viên trong kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo qui định của pháp luật cho 120 cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ của Viện KSND 2 cấp tỉnh Bắc Ninh. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Viện KSND tỉnh kết nối tới 8 điểm cầu Viện KSND cấp huyện. 

Toàn cảnh hội nghị

Về phía Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh: Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí Nguyễn Văn Khá, Nguyễn Thị Lan, Đoàn Anh Phương - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên các Phòng 9, 10, Thanh tra, lãnh đạo Phòng 15, lãnh đạo Văn phòng  tổng hợp và thống kê tội phạm Viện kiểm sát tỉnh và các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện.

Về phía Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng cùng các Giảng viên của nhà trường. 

          Đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chu Nguyệt Ánh nhấn mạnh: trong những năm gần đây số vụ, việc tranh chấp về dân sự, hôn hân và gia đình cũng như khiếu kiện về hành chính… ngày càng gia tăng, tính chất vụ, việc hết sức phức tạp. Vì vậy, năm 2019 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá là: Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”. Việc tổ chức Hội nghị tập huấn là cơ hội để cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp tự học tập, nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND 02 cấp tỉnh Bắc Ninh, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Phó Giáo Sư, Tiến sỹ Vũ Thị Hồng Vân truyền đạt Chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo Sư, Tiến sỹ Vũ Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội truyền đạt Chuyên đề Một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp; bản kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu thu thập tài liệu, chứng cứ trong kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, và những việc khác theo quy định của pháp luật”, đây là chuyên đề quan trọng, bao trùm và mang tính lý luận cơ bản để nghiên cứu các chuyên đề cụ thể.

Hội nghị còn nghe các đồng chí Nguyễn Huy Đức - Phó Trưởng phòng 10 trình bày chuyên đề: “Kỹ năng thực hiện quyền yêu cầu thu thập tài liệu, chứng cứ và hoạt động thu thập tài liệu, chứng cứ của Kiểm sát viên trong kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”; đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang - Kiểm sát viên trung cấp Phòng 9 trình bày Chuyền đề: “Thực trạng và kỹ năng xây dựng dự thảo Bài phát biểu, kỹ năng trình bày Bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp sơ thẩm giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo qui định của pháp luật”; đồng chí Vũ Viết Tuấn - Phó Trưởng phòng 9 trình bày Chuyên đề: “Kỹ năng xây dựng bản kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị trong kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”.

Đ/c Nguyễn Huy Đức - Phó Trưởng phòng 10 VKSND tỉnh Bắc Ninh trình bày chuyên đề tại Hội nghị

Các chuyên đề trình bày tại Hội nghị đã được các đồng chí Báo cáo viên phân tích đầy đủ về căn cứ pháp lý, về thực trạng công tác giải quyết các vụ việc dân dự, hôn nhân và gia đình, hành chính …, các kỹ năng cơ bản và đề ra giải pháp, kiến nghị để nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, phiên họp, về công tác kháng nghị, kiến nghị và yêu cầu thu thập tài liệu, chứng cứ trong kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Đ/c Nguyễn Thị Lan - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh chủ trì thảo luận

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì việc thảo luận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, và những việc khác theo quy định của pháp luật. Hội nghị đã nghe 03 ý kiến phát biểu tham luận để làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến nội dung tập huấn, đồng thời đề nghị giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật. Những khó khăn, vướng mắc của các đại biểu tham luận tại Hội nghị cũng như các vướng mắc của các đơn vị đều đã được Lãnh đạo Viện và các Báo cáo viên giải đáp kịp thời, đầy đủ tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chu Nguyệt Ánh đã chỉ đạo các đơn vị trong thời gian tới cần tập trung thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm mang tính chất đột phá năm 2019 của đơn vị; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác kiểm sát giải quyết án dân sự trong Chỉ thị số 01; Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự; Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. Trong quản lý, chỉ đạo điều hành, lãnh đạo các đơn vị cần sắp xếp, phân công cán bộ, Kiểm sát viên có năng lực làm công tác này, làm tốt công tác phối hợp với Tòa án để tổ chức các  phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên Viện KSND 02 cấp sau hội nghị này cần tiếp tục nghiên cứu các tài liệu của Hội nghị và các văn bản pháp luật có liên quan, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn trong quá trình giải quyết để thống nhất về nhận thức nhằm giải quyết có hiệu quả chất lượng công tác kiểm sát, thể hiện vị thế, vai trò của Viện kiểm sát và góp phần vào việc hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phạm Thị Hương - Phó Trưởng phòng 15, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh