Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Long, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh; cùng dự có các đồng chí Phó Viện trưởng: Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Văn Khá, Chu Nguyệt Ánh.

Thành phần tham dự Hội nghị: Các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí Trưởng, phó phòng nghiệp vụ và tham mưu; Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên của Viện kiểm sát hai cấp.

 


Đ/c Nguyễn Tiến Long - TUV, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Long, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh nêu rõ năm 2017, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục diễn biến phức tạp, khối lượng công việc tăng nhanh, liên tục nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả của lãnh đạo VKSND tối cao và của cấp ủy địa phương, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện của UBND của Ủy ban MTTQ và nhân dân trong tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan tư pháp; cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát Bắc Ninh đã kịp thời, nỗ lực triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch công tác kiểm sát năm 2017 đã đề ra. Các mục tiêu nhiệm vụ về cải cách tư pháp được hoàn thành, hầu hết các chỉ tiêu nghiệp vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, chất lượng công tác kiểm sát được nâng cao rõ rệt; công tác tổ chức cán bộ, quản lý chỉ đạo điều hành được đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực, sáng tạo; trách nhiệm của cán bộ, Kiểm sát viên nhất là của người đứng đầu được đề cao, kỷ luật, kỷ cương được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, Kiểm sát viên được chăm lo, cải thiện và được nâng cao… Những thành tích ấy đã được VKSND tối cao, cấp ủy – chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận và đã góp phần tích cực trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu mỗi đại biểu tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận để phân tích, làm rõ thêm những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân của hạn chế trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; đề xuất các giải pháp để tổ chức thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước.

 

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh đọc báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2017

Tại Hội nghị, đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Năm 2017, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tỉnh uỷ Bắc Ninh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 đảm bảo kịp thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương. Mặc dù khối lượng công việc tăng so với cùng kỳ năm 2016 (tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tăng 603 tin = 32,2% so với cùng kỳ, án hình sự mới khởi tố tăng 34,3% so với cùng kỳ; dân sự, việc dân sự tăng 369 vụ =19,6%, tăng 03 việc =6,6%  so với cùng kỳ...) nhưng với sự đổi mới trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành của tập thể lãnh đạo Viện, sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị, tất cả các chỉ tiêu công tác cơ bản đều đạt và vượt theo Kế hoạch đề ra. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra được nâng cao, không để xảy ra oan sai. Vai trò của Viện kiểm sát và của Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát được tăng cường. Năm 2017, các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với Kế hoạch đề ra cũng như chỉ tiêu của Quốc hội như: tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 96%, vượt 1% Kế hoạch, vượt 6 % so với Nghị quyết 37 Quốc hội; tỷ lệ kết thúc điều tra đạt tỷ lệ 91,6%, tăng 11,6% so với cùng kỳ, tỷ lệ xử lý của Viện kiểm sát đạt 100%; Viện kiểm sát hai cấp đã đề ra 1795 yêu cầu điều tra bằng văn bản, tăng 769 yêu cầu so với cùng kỳ, xác định án trọng điểm tăng 1,8%; tổ chức 158 phiên toà rút kinh nghiệm hình sự trong đó có 8 phiên tòa trực tuyến; tổ chức 38 phiên toà rút kinh nghiệm trong lĩnh vực dân sự, hành chính trong đó có 01 phiên tòa trực tuyến.

Cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách tư pháp mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện, do vậy đã không ngừng rèn luyện tư cách, đạo đức, lối sống của người cán bộ Kiểm sát, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, để xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của địa phư­ơng, góp phần xây dựng cơ quan, tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh; góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự trị an xã hội tại địa phương và đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. 

Năm 2017, khâu công tác kiểm sát được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác định khâu công tác trọng tâm, tạo chuyển biến có tính chất đột phá: “Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cán bộ kiểm sát trong tình hình mới” đã đạt được những thành tích nổi bật. Cụ thể: Trong năm, đơn vị ký kết Quy chế phối hợp về quan hệ công tác giữa Viện KSND 04 tỉnh, thành phố (Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng và Hải Dương), tổ chức 02 hội nghị trực tuyến tập huấn Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự. Phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội và Học viện cảnh sát nhân dân mở lớp bồi dưỡng kỹ năng hỏi cung và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử; phối hợp với Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ Bắc Ninh mở lớp "bồi dưỡng kiến thức quản lý, chỉ đạo điều hành cho cán bộ quản lý và cán bộ quy hoạch của Viện kiểm sát hai cấp" còn thời gian công tác 05 năm trở lên. Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp ngày càng được nâng cao rõ rệt.  


Đ/c Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và xác định các khâu công tác tạo chuyển biến đột phá sau: “Đổi mới, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ nhằm nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về chất lượng cán bộ kiểm sát trong tình hình mới”; “Áp dụng các giải pháp đồng bộ, kiểm sát chặt chẽ  việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; phấn đấu tỷ lệ giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm đạt trên 95%; tỷ lệ quá hạn dưới 3%, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm". Đồng thời Kế hoạch đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp hữu hiệu nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2017 đã đề ra. 

 

Đ/c Nguyễn Đình Vũ - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã giành phần lớn toàn bộ thời gian chương trình làm việc trong ngày để tổ chức thảo luận và đã nghe 11 ý kiến tham luận, phát biểu của đại biểu và 03 ý kiến phát biểu quán triệt của đồng chí Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Văn Khá, Chu Nguyệt Ánh – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh. Các ý kiến tập trung phân tích sâu những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề mà đơn vị quan tâm; đề xuất các giải pháp, kiến nghị, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn công tác kiểm sát nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và hoàn thành Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018. 

  

Các điểm cầu trực tuyến tại Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác kiểm sát năm 2017Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Long, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và các ý kiến tham luận, phát biểu của các đại biểu dự hội nghị. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế, phân tích sâu sắc những nguyên nhân của các tồn tại hạn chế và nêu rõ các giải pháp chủ yếu để khắc phục cho được những tồn tại hạn chế đã chỉ ra trong năm công tác 2017.

Đồng chí yêu cầu các đơn vị trên cơ sở kết quả công tác năm 2017 đã đạt được, năm 2018, mỗi tập thể, cán bộ, Kiểm sát viên cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, để kết quả công tác kiểm sát năm 2018 đạt cao hơn năm 2017, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Bám sát và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 37 và Nghị quyết số 63 của Quốc hội về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân; bám sát vào Chỉ thị số 01 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; tổ chức thực hiện hiệu quả các khâu công tác trọng tâm tạo chuyển biến có tính chất đột phá; tăng cường trách nhiệm công tố, gắn công tố với hoạt động điều tracụ thể là tham gia nhiều hơn, sớm hơn và trực tiếp hơn vào các hoạt động điều tra nhằm chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; trong công tác kiểm sát phải chú trọng phát hiện những vi phạm, thiếu sót để kiến nghị phòng ngừa; làm tốt công tác xây dựng ngành, tăng cường dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và của từng Kiểm sát viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón xuân Mậu Tuất, đồng chí Viện trưởng gửi lời chúc các đại biểu dự hội nghị và qua các đồng chí xin gửi tới toàn thể các bộ, Kiểm sát viên toàn Ngành cùng gia đình một năm mới luôn bình an, hạnh phúc, thu được nhiều thắng lợi hơn nữa trong công tác năm 2018.

Hội nghị Hội nghị trực tuyến tổng kết rút kinh nghiệm công tác kiểm sát năm 2017 của ngành Kiểm sát Bắc Ninh đã thành công tốt đẹp./.

Ngô Văn Thắng - Phó Chánh văn phòng TH & TKTP VKS tỉnh