Ngày 23/10/2018 Viện kiểm sát nhân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức làm công tác Văn thư, lưu trữ tại Viện kiểm sát nhân dân hai cấp. Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Bùi Xuân Ngọc – Phó chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện; các đồng chí là công chức làm công tác văn thư, lưu trữ.

Đ/c Nguyễn Hải Trâm - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chỉ rõ tầm quan trọng trong công tác văn thư, lưu trữ đối với ngành. Công tác này đòi hỏi sự chuyên nghiệp của các công chức để xứng đáng với việc Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai trong năm 2022. Từ đó giúp cho công chức làm công tác văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình cũng như tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, đồng chí Viện trưởng cũng quán triệt để các đồng chí cán bộ được tập huấn về triển khai cho toàn bộ cán bộ, công chức trong toàn cơ quan để đợt tuấn huấn này có hiệu quả.


Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Chương trình Hội nghị tập huấn buổi sáng Đ/c Bùi Xuân Ngọc - Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối trực tiếp giảng dạy nội dung công tác văn thư, lưu trữ, Quy chế công tác văn thư, lưu trữ ngành KSND và các văn bản có liên quan. Buổi chiều đ/c Phạm Thị Lan Hương - Trưởng phòng lưu trữ, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao giảng dạy về quy trình chỉnh lý hồ sơ, tài liệu và quy trình tiêu hủy hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
Hội nghị tập huấn này đã giúp cho cán cán bộ, công chức  làm công tác văn thư, lưu trữ tại Viện kiểm sát hai cấp hệ thống, cập nhập những văn bản mới, những thiếu sót trong quá trình làm thực tế tại đơn vị qua đó hoàn thành tốt công tác, nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Tuấn Anh - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh