Sáng ngày 15/1/2019, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác năm 2018 kết nối giữa điểm cầu Viện KSND tỉnh với 08 điểm cầu tại các Viện KSND cấp huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí Nguyễn Văn Khá, đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ và tham mưu, các đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp huyện, các đồng chí kiểm sát viên trung cấp, kiểm sát viên sơ cấp, kiểm tra viên, chuyên viên, người lao động và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Viện KSND cấp huyện.

 

Đ/c Nguyễn Hải Trâm - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh trình tóm tắt báo cáo tổng kết công tác kiểm sát năm 2018. Theo báo cáo, ngay từ đầu năm lãnh đạo Viện KSND hai cấp đã đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng đều trên tất cả các khâu công tác, đặc biệt là trong hai khâu công tác đột phá "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới” và “Nâng cao chất lượng các văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, văn bản yêu cầu điều tra của Kiểm sát viên nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, chống oan sau bỏ lọt tội phạm”.

 

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

 

 Năm 2018 mặc dù khối lượng công việc một số khâu công tác hình sự giảm, nhưng số vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tính chất, mức độ phức tạp hơn so với cùng kỳ. Nhưng với sự lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp cùng sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức nên 80 các chỉ tiêu công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đều đạt trong đó có 46/80 chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu công tác đã đề ra; không có vụ án hình sự nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội; không có vụ án nào đình chỉ điều tra vì không phạm tội; tỷ lệ bắt tạm giữ, tạm giam chuyển xử lý hình sự đạt 100%. Chất lượng hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật được nâng cao. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được triển khai kịp thời, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu mới của Đảng, Nhà nước. Qua đó Ngành Kiểm sát Bắc Ninh đã phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương và góp phần vào phong trào thi đua của toàn Ngành Kiếm sát nhân dân.

 

Đ/c Nguyễn Văn Thanh - Trưởng phòng 10 phát biểu tham luận tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị đã nghe 07 ý kiến tham luận, đánh giá sâu những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các biện pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh ghi nhận những kết quả đã được của Viện kiểm sát hai cấp trong năm 2018 đồng thời đồng chí cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức trong Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nghiên cứu thực hiện nghiêm Chỉ thị 01 của Viện trưởng Viện KSND tối cao xác định rõ 04 mục tiêu, 9 yêu cầu để đảm bảo hoàn thành chức năng của Ngành. Viện trưởng yêu cầu các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại trong các khâu còn yếu, tránh vi phạm pháp luật.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Nguyễn Văn Lương - Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Phong tham luận tại Hội nghị

Đ/c Vũ Văn Mạnh  - Trưởng phòng 3 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tham luận tại Hội nghị

Đ/c Ngô Quang Đức - Viện trưởng Viện KSND huyện Thuận Thành tham luận tại Hội nghị

Đ/c Ngô Minh Hiệu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ tham luận tại Hội nghị


Đ/c Nguyễn Văn Uyên - Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh tham luận tại Hội nghị
Màn hình Hội nghị trực tuyến 

 

Nguyễn Tuấn Anh - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh