Ngày 12/12/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị đánh giá đối với các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh năm 2018 và Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Nguyễn Hải Trâm - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị


 Tham dự Hội nghị, về phía Tỉnh ủy Bắc Ninh có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban: Ban tổ chức, Ban Nội chính và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh; về phía Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hải Trâm - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh dự và chủ trì Hội nghị; các đồng chí Phó Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Đình Vũ, đồng chí Nguyễn Văn Khá, đồng chí Chu Nguyệt Ánh; đại diện các tổ chức đoàn thể Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đánh giá đối với các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Viện trưởng và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh trình bày Bản tự đánh giá, phân loại công chức và Báo cáo công khai tài sản, thu nhập năm 2018 của mình. Hội nghị đã có 4 ý  kiến tham gia đóng góp đối với phần tự kiểm điểm, đánh giá của các đồng chí Lãnh đạo Viện. Qua đó đã làm rõ hơn những ưu điểm, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như những thiếu sót, hạn chế của các đồng chí Lãnh đạo Viện trong năm 2018, đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Viện có những giải pháp để khắc phục hạn chế, thiếu sót, lãnh đạo ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh hoàn thành tốt kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Viện phát biểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và phát biểu quyết tâm phát huy kết quả, khắc phục hạn chế để xây dựng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh ngày càng vững mạnh và triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.  

Các đồng chí trong Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm Ban Cán sự đảng

Tại Hội nghị lấy phiếu tính nhiệm Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị. Thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Ngô Minh Hiệu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phổ biến nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với 05 đồng chí thuộc diện lấy phiếu tín nhiệm là: đồng chí Nguyễn Hải Trâm - Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Phó Viện trưởng: Đồng chí Nguyễn Đình Vũ, đồng chí Nguyễn Văn Khá, đồng chí Chu Nguyệt Ánh và đồng chí Ngô Minh Hiệu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên Ban Cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ban kiểm phiếu của Hội nghị đã phổ biến cách thức bỏ phiếu, tiến hành tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các đại biểu tham dự Hội nghị tham gia bỏ phiếu tín nhiệm đối với 05 đồng chí trong diện lấy phiếu tín nhiệm như trên. Kết quả đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh có 24/24 phiếu tín nhiệm cao, đạt 100%; đồng chí Nguyễn Đình Vũ – Phó Viện trưởng có 24/24 phiếu tín nhiệm cao, đạt 100%; đồng chí Nguyễn Văn Khá có 24/24 phiếu tín nhiệm cao, đạt 100%; đồng chí Chu Nguyệt Ánh có 23/24 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 95,8%; 1/24 phiếu tín nhiệm, tỷ lệ 4,2%; đồng chí Ngô Minh Hiệu - Ủy viên Ban cán sự Đảng có 22/24 phiếu tín nhiệm cao, đạt tỷ lệ 91,7%; có 2/24 phiếu tín nhiệm, tỷ lệ 8,3%. Hội nghị đã tiến hành nghiêm túc, đúng các quy định của Đảng, của Nhà nước và đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

 

Đồng chí Nguyễn Đình Vũ - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh trình bày bản tự kiểm điểm

Đ/c Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh trình bày bản tự kiểm điểm

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh trình bày bản tự kiểm điểm

Đ/c Phạm Hùng Vỹ - Trưởng phòng 7 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tham gia đóng góp ý kiến các bản kiểm của các đồng chí Lãnh đạo Viện 

Đ/c Nguyễn Văn Uyên - Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tham gia đóng góp ý kiến các bản kiểm của các đồng chí Lãnh đạo Viện

Đ/c Nguyễn Đình Dũng - Trưởng phòng 9Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tham gia đóng góp ý kiến các bản kiểm của các đồng chí Lãnh đạo Viện

Đ/c Đoàn Anh Phương - Viện trưởng Viện KSND thị xã Từ Sơn tham gia đóng góp ý kiến các bản kiểm của các đồng chí Lãnh đạo Viện.

 

 Nguyễn Minh Lý - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.