Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, vào hồi 08 giờ ngày 13/6/2018, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định thanh tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh.

        Đoàn Thanh tra của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Đỗ Thịnh - Chánh Thanh tra (được ủy quyền) làm trưởng đoàn; các đồng chí Phan Thị Ngọc Phương - Phó Chánh thanh tra, Ngô Văn Thắng - Phó Chánh văn phòng, Phạm Thị Hương - Phó phòng Tổ chức cán bộ; Ngô Thị Hảo, Nguyễn Thị Thu Trang - Kiểm sát viên trung cấp; Nguyễn Văn Hùng - Kiểm tra viên là thành viên.

Đ/c Phan Thị Ngọc Phương - Phó Chánh thanh tra công bố các quyết định thanh tra, kiểm tra

        Tiếp đoàn Thanh tra tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Thị Lan - Viện trưởng cùng các đồng chí Phó viện trưởng, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên, người lao động trong đơn vị.

        Được sự ủy quyền của đồng chí Đỗ Thịnh, đồng chí Phan Thị Ngọc Phương công bố quyết định thanh tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh.

        Sau khi công bố quyết định, đồng chí Nguyễn Thị Lan báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của đơn vị và giải trình các nội dung liên quan trong báo cáo đối với đoàn Thanh tra.

Đ/c Nguyễn Thị Lan - Viện trưởng Viện KSND TP Bắc Ninh báo cáo kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ và công tác THQCT và hoạt động tư pháp

        Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và đánh giá Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh đã thực hiện tốt các nội dung được quy định trong các Quy chế nội bộ của đơn vị, đảm bảo dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đoàn Thanh tra tiếp tục thanh tra trong thời gian dự kiến 10 ngày. Kết thúc hoạt động thanh tra, đoàn Thanh tra sẽ ban hành kết luận chung
Nguyễn Thế Thành – Viện KSND TP. Bắc Ninh