Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Cờ thi đua UBND tỉnh cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Năm 2018, thực hiện phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả" của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng đều trên tất cả các khâu công tác, đảm bảo kịp thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy địa phương. Vì vậy, năm 2018 các chỉ tiêu công tác của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh đều đạt và vượt so với chỉ tiêu của Ngành và kế hoạch công tác đã đề ra, trong đó có 46/80 chỉ tiêu vượt so với chỉ tiêu của Ngành như tỷ lệ giải quyết tin báo, tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát, các kiến nghị trong các khâu công tác… từ đó phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh luôn đoàn kết, các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng đều đạt trong sạch vững mạnh. Từ những kết quả nêu trên, năm 2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Sáng 04/01/2019, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Mặt trận tổ quốc tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai công tác năm 2019. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2018 tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển vững chắc, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm tăng 10,6% so với năm 2017. Thu ngân sách Nhà nước tiếp tục tăng cao. Tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo niềm tin và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đạt được kết quả như trên đã có sự đóng góp tích cực của các cơ quan tư pháp của tỉnh, trong đó tập trung chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật,... Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên.

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh còn được Ban thi đua khen thưởng UBND tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động. 

Việc UBND tỉnh trao, tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho tập thể, cá nhân Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tạo khí thế thi đua cho cán bộ, Kiểm sát viên hai cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong năm 2019.

Ngô Văn Thắng - Văn phòng VKSND tỉnh