Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, ngày 20/9/2018, Đoàn kiểm tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, do đồng chí Nguyễn Đình Dũng làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình tại VKSND huyện Gia Bình từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/8/2018 và phân công đồng chí Vũ Viết Tuân – Phó trưởng đoàn chủ trì kết luận.

 
Đ/c Vũ Viết Tuấn kết luận kiểm tra

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành công bố kết luận kiểm tra với sự tham gia của đầy đủ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị. Được sự phân công của đồng chí trưởng đoàn, đồng chí Vũ Viết Tuấn – Phó trưởng phòng 9 VKSND tỉnh Bắc Ninh, thay mặt Đoàn kiểm tra, kết luận, đánh giá những ưu điểm, tồn tại trong khâu công tác  kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của VKSND huyện Gia Bình, cụ thể: Về ưu điểm: Đơn vị đã triển khai, thực hiện đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm đã xác định trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC; chương trình, kế hoạch, chương trình công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch số 41/KH-VKS ngày 09/01/2018 của VKSND tỉnh Bắc Ninh; Hướng dẫn số 14/HD-VKSTC  ngày 12/01/2018 của VKSND tối cao về công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2018; chương trình kế hoạch công tác của đơn vị đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn đơn vị về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, nhất là khâu công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Trên cơ sở đó Lãnh đạo đơn vị phân công 01 Phó viện trưởng phụ trách; 01 kiểm sát viên kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình. Kiểm sát viên được phân công đã  lập hồ sơ kiểm sát 100% các thông báo thụ lý, quyết định, bản án của Tòa án; tham gia xét xử 100% các phiên tòa, phiên họp theo quy định. Chủ động đề ra 08 yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ, đều được Tòa án chấp nhận. Lập hồ sơ kiểm sát các vụ việc dân sự theo đúng Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC-V5 ngày 22/5/2014 của Vụ 5 Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Chủ động phối hợp với Tòa án huyện lựa chọn 03 phiên tòa tổ chức xét xử rút kinh nghiệm; 01 phiên tòa theo thủ tục rút gọn; ban hành 03 kiến nghị vi phạm đối với Tòa án và đều được chấp nhận. Gửi đầy đủ, kịp thời các quyết định, bản án, phiếu kiểm sát bản án, quyết định và bài phát biểu của Kiểm sát viên về Phòng 9 VKSND tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện nghiêm túc việc gửi báo cáo tháng, chuyên đề, báo cáo tổng hợp vi phạm của Tòa án gửi về phòng 9 VKSND tỉnh Bắc Ninh. Tăng cường phát hiện và kháng nghị phúc thẩm đối với các bản án, quyết định có vi phạm nghiêm trọng về tố tụng.

Về hạn chế: Báo cáo đề xuất của Kiểm sát viên trình Lão đạo duyệt còn nhầm ngày, chưa có kiến nghị phòng ngừa vi phạm đối với các cơ quan, hữu quan.v.v.

 Đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Lãnh đạo đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 về tăng cường công tác kháng nghị án dân sự và triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 về tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình… của Viện trưởng VKSND tối cao đến tất cả các cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn kiểm tra và ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Viết Tuấn – Phó trưởng Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Luyện – Viện trưởng VKSND huyện Gia Bình thay mặt đơn vị tiếp thu những ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra và hứa sẽ phát huy hơn nữa những ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa những tồn tại hạn chế trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của đơn vị đã đề ra.

Nguyễn Thị Lâm - Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình