Chiều ngày 15/01/2019, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2019 và đón nhận Cờ thi đua chính phủ .

Đ/c Nguyễn Hải Trâm – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Dự vào chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, đồng chí Nguyễn Hữu Quất – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh và lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí lãnh đạo các vụ, các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao, đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí cán bộ, công chức và người lao động Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Nguyễn Đình Vũ – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vũ – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2018 và Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh. Theo báo cáo, năm 2018 Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Quốc hội, của Đảng về công tác tư pháp, các Chỉ thị của Viện trưởng Viện KSND tối cao bằng nhiều giải pháp mang tính đột phá để nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp

Đ/c Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ngành Kiểm sát Bắc Ninh triển khai Kế hoạch công tác kiểm sát 2019 với phương châm: “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả” qua đó cho thấy quyết tâm nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, nhất là Thủ trưởng đơn vị các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật; nâng cao hơn nữa chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác định 03 nhiệm vụ đột phá trọng tâm là:

          - Một là: Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới công tác đánh giá cán bộ; bố trí, sắp xếp, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên.

          - Hai là: Tăng cường năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

          - Ba là: Nâng cao chất lượng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Đ/c Nguyễn Hữu Quất - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí yêu cầu trong năm 2019 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh bám sát vào Kế hoạch đã xây dựng, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng thời phải đoàn kết, đổi mới toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thực sự là chỗ dựa của công lý, được nhân dân tin yêu. Thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”.

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Trần Công Phàn – Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao đã thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoan nghênh và chúc mừng những thành tích của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm 2018. Đồng chí yêu cầu Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện KSND tối cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội và của Ngành giao, coi đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của cơ quan, đơn vị mình. Thực hiện đầy đủ và đồng bộ các biện pháp phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Các Kiểm sát viên phải nắm chắc, thực hiện đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là những quy định mới về trách nhiệm của Viện kiểm sát trong BLTTHS năm 2015.

Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Ninh

Đ/c Nguyễn Hữu Quất- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Ninh

Đ/c Trần Công Phàn - Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối của Viện trưởng VKSND tối cao cho 3 tập thể

Với những thành tích đã đạt được, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua năm 2018 và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối. Ngoài ra trong năm 2018 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh còn được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối cho 03 tập thể, 01 Danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành, 03 tập thể và 07 cá nhân được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng bằng khen vì có thành tích cao trong năm 2018. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân. Viện trưởng Viện KSND tỉnh tặng 07 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 03 tập thể được tặng giấy khen, 27 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2018, 36 cá nhân được tặng giấy khen.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã thay mặt toàn Ngành Kiểm sát Bắc Ninh tiếp thu ý kiến chỉ đạo sát sao, toàn diện của đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư thường Tỉnh ủy Bắc Ninh; đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao, đồng thời ý thức sâu sắc đây là những định hướng quan trọng của Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Viện KSND tối cao đối với hoạt động của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh trong năm 2019 và những năm tiếp theo qua đó. Đồng chí Viện trưởng cũng chỉ ra những biện pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019 như:

+ Phát huy những thành tích, kết quả đạt được  đồng thời xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp, lộ trình khắc phục kịp thời các khâu công tác vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, phấn đấu đạt và vượt các Chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành giao.

+ Xây dựng bộ máy Viện KSND hai cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực thi pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI,XII về tăng cường chỉnh đốn Đẳng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01 ngày 28/12/2018 của Viện KSND tối cao và kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

+ Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp phải lấy sự công bằng, công tâm, gương mẫu để lãnh đạo và điều hành đơn vị; xây dựng nôi bộ đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát, chủ động sáng tạo đề ra các giải pháp hiệu quả trong quản lý, chỉ đạo, điều hành đơn vị. Tăng cường công tác tự kiểm tra; quản lý chặt chẽ nội bộ đơn vị về mọi mặt, chủ động phòng ngừa không để xảy ra vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.

+ Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong Ngành Kiểm sát Bắc Ninh cần tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của cấp ủy các cấp, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ; giữ gìn đạo đức, tư các tác phong của cán bộ Ngành Kiểm sát nhân dân; luôn trung thực, tận tụy, trách nhiệm trong công việc và gắn bó, đoàn kết với tập thể đơn vị.

Nhân dịp năm mới 2019 và chuẩn bị đón xuân Kỷ Hợi, Đ/c Nguyễn Hải Trâm – Viện trưởng Viện KSND tỉnh  thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh gửi lời chúc tới các đại biểu và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

 Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2019 của VKSND tỉnh Bắc Ninh đã thành công tốt đẹp sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:


Đ/c Vũ Văn Mạnh - Trưởng phòng 3 Viện KSND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đ/c Đoàn Anh Phương - Viện trưởng Viện KSND thị xã Từ Sơn phát biểu tham luận tại Hội nghị

Lãnh đạo Viện KSND tối cao, Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với các Ban, Ngành tỉnh Bắc Ninh

Lãnh đạo Viện KSND tối cao, Tỉnh ủy , các Ban, Ngành tỉnh Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Ngành kiểm sát Bắc Ninh