Ngày 06/01/2020, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm sát năm 2019, nối điểm cầu chính từ Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tới 08 điểm cầu Viện KSND cấp huyện.

Tại điểm cầu Viện kiểm sát tỉnh: Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh; các đồng chí Nguyễn Văn Khá, Đoàn Anh Phương, Nguyễn Thị Lan - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ và tham mưu Viện KSND tỉnh; các đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát cấp huyện, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Chu Nguyệt Ánh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại điểm cầu Viện kiểm sát cấp huyện có các đồng chí Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên và người lao động các đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Hội nghị tổng kết, nhằm đánh giá những ưu điểm, thành tích mà ngành Kiểm sát tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2019, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế  trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong các khâu công tác kiểm sát; đề ra những giải pháp, cách làm hay, các biện pháp tốt để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác năm 2020, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

Hội nghị đã nghe đồng chí Đoàn Anh Phương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2019 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, trong đó đã đánh giá đầy đủ những ưu điểm, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của những tồn tại hạn chế. Theo báo cáo, năm 2019 số vụ án phát hiện, khởi tố, điều tra giảm so với cùng kỳ năm 2018 (giảm mạnh ở nhóm tội về ma túy), nhưng  tất cả các loại án khác đều tăng và có tính chất, mức độ phức tạp hơn so với cùng kỳ; tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính có xu hướng tăng và tính chất ngày càng phức tạp. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy Bắc Ninh và yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương. Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đồng đều trên tất cả các mặt công tác kiểm sát, đảm bảo kịp thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp cùng cấp chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác, các nhiệm vụ trọng tâm đột phá của đơn vị, trong đó có 50/80 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch đã đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt cao so với kế hoạch của đơn vị và của ngành như: tỷ lệ bắt, tạm giữ chuyển khởi tố đạt 99,9%; tỷ lệ giải quyết tin báo đạt 97%; tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt 87%; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 100%; không có vụ án nào phải đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm, không có bị can nào Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội; tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm hình sự, dân sự của Viện kiểm sát được Viện kiểm sát cấp trên chấp nhận đạt 100%. Viện kiểm sát hai cấp đã tổ chức được 201 phiên tòa rút kinh nghiệm trong đó có 9 phiên tòa được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, ban hành 185 kiến nghị đối với các Cơ quan tư pháp và Cơ quan hữu quan được các đơn vị nghiêm túc tiếp thu thực hiện....; tổ chức 02 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, 01 cuộc thi về Xây dựng bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật”; mở 01 lớp đào tạo nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin, đây là một trong những điểm nổi bật trong thực hiện công tác trọng tâm đột phá của đơn vị. Ngoài ra, trong năm 2019 đơn vị còn phối hợp tốt với Báo Bảo vệ pháp luật tổ chức thành công giải thể thao truyền thống ngành Kiểm sât nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” năm 2019 với 573 vận động viên đến từ 43 đơn vị Viện kiểm sát trong cả nước, là giải thể thao có quy mô và số vận động viên lớn nhất từ trước cho đến nay. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đơn vị cũng nghiêm túc chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế để khắc phục, rút kinh nghiệm trong năm công tác tới đạt hiệu quả cao hơn.

Đ/c Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tiến hành thảo luận dưới sự điều hành của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh. Tại Hội nghị đã có 18 ý kiến phát biểu tham luận của các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp; 02 ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Viện tỉnh. Trong đó tập trung làm rõ những kết quả mà Viện kiểm sát hai cấp đã đạt được trong năm 2019; những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, đề xuất kiến nghị và đề ra những giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, hạn chế của đơn vị. Đồng thời cũng đề ra những giải pháp, kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo nhằm thực hiện tốt khâu công tác đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 và kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị của các đơn vị nêu tại Hội nghị đều đã được các đồng chí lãnh đạo Viện và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ hướng dẫn, giải đáp đầy đủ, cụ thể, rõ ràng.

Đ/c Đoàn Anh Phương - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị một lần nữa được nghe đồng chí Viện trưởng quán triệt thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020 và chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị cũng như Kế hoạch công tác của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và tham mưu Viện KSND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghịLãnh đạo Viện KSND cấp huyện phát biểu tham luận tại Hội nghị

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, Viện KSND tỉnh Bắc ninh đã được vinh dự được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành Kiểm sát nhân dân, được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen; 03 đơn vị được tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen. Một số danh hiệu thi đua đã được trao cho các đơn vị tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của đơn vị. Tại Hội nghị này các đồng chí lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã trao bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao và của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho các cá nhân đạt thành tích cao trong công tác năm 2019.Các đồng chí Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen của Viện KSND tối cao và UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích cao trong công tác

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chu Nguyệt Ánh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong năm 2019 và mong muốn Viện kiểm sát hai cấp tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, là đơn vị có bề dày truyền thống đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Viện quyết tâm, nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, có nhiều đổi mới, sáng tạo hơn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, địa phương nhằm thiết thực chào mừng kỷ niện 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2020). Song đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải rút kinh nghiệm nghiêm túc với các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong năm 2020. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trên cơ sở Chỉ thị số 01 của Viện trưởng VKSND tối cao, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn tại Hội nghị triển khai công tác của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh được tổ chức ngày 03/01/2020 và đặc biệt là Kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị mình, bám sát Kế hoạch của Viện kiểm sát tỉnh và vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo các giải pháp, cách làm hay của các đơn vị trong ngành để áp dụng phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị, nhằm triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả kế hoạch công tác năm 2020.

Sau một ngày làm việc tích cực với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thành công tốt đẹp.

Văn phòng TH&TK tội phạm, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh