Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; cùng tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Vũ, Nguyễn Văn Khá, Chu Nguyệt Ánh - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ và tham mưu; các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND huyện, thị xã, thành phố; Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác nghiệp vụ của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm - Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

          Sau lời phát biểu khai mạc Hội nghị của đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh thay mặt lãnh đạo Viện trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

            Theo đó tỉnh hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định và giữ vững, tình hình tội phạm 6 tháng đầu năm 2018 có xu hướng giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên các vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng  gia tăng và có diễn biến phức tạp; số vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình sơ thẩm tiếp tục tăng.

            Để đáp ứng với tình  hình trên, ngay từ đầu năm, Viện kiểm sát hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với Cơ ​quan điều tra để phân loại, xử lý kịp thời các tố giác, tin báo tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật; tăng cường trách nhiệm công tố, nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại các phiên tòa xét xử các vụ án hình sự; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong việc giải quyết các vụ án hành chính; các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Đồng thời phát hiện kịp thời vi phạm để nâng cao chất lượng, số lượng kiến nghị, kháng nghị. Lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp triển khai quyết liệt các biện pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành nên hầu hết các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với chỉ tiêu công tác đề ra Trong 6 tháng đầu năm 2018, Viện kiểm sát hai cấp đã ban hành được 77 kiến nghị khắc phục vi phạm, 07 kiến nghị phòng ngừa đối với các cơ quan hữu quan; Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp đã chủ động đề ra 642 yêu cầu xác minh tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, 1002 yêu cầu điều tra đạt tỷ lệ 100%, xác định 72 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố xét xử nhanh và nghiêm minh; đưa đi xét xử 51 vụ án lưu động được chính quyền các cấp và dư luận quan tâm, xác định được 09 vụ án theo thủ tục rút gọn. Do đó kết quả trên các mặt công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đều đảm bảo chất lượng và đúng quy định của pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2018 không để xảy ra vụ án nào oan, sai; không có bị can nào phải đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành phạm tội; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án tuyên không phạm tội.

                Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được nêu trên thì vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế. Một số chỉ tiêu nghiệp vụ cần tập trung hoàn thành; chú trọng hơn nữa việc tổng hợp vi phạm để ban hành kiến nghị, kháng nghị; tăng cường công tác kháng nghị ngang cấp, trên một cấp theo chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành


Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018

            Tại Hội nghị đã có 10 ý kiến phát biểu thảo luận tập trung vào việc nêu lên những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Đồng thời chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm hay trong thực tiễn công tác kiểm sát nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành tốt Chương trình, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2018. 

             Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Viện trưởng đánh giá cao kết quả công tác mà các đơn vị đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Viện trưởng cũng kịp thời biểu dương những đơn vị đã hoàn thành tốt những chỉ tiêu công tác trong 6 tháng đầu năm 2018. Đặc biệt, đồng chí Viện trưởng ghi nhận các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp đã có nhiều nỗ lực thi đua trong công tác nhưng vẫn có sự đoàn kết phối hợp, giúp đã nhau hoàn thành nhiệm vụ; không để xảy ra trường hợp nào oan, sai hoặc Tòa án tuyên không phạm tội. Đồng thời đồng chí Viện trưởng yêu cầu các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp phải thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018. Cụ thể:

  - Chủ động kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều phải được thụ lý, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật mới có hiệu lực để nâng cao chất lượng trong công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử các vụ án hình sự; trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính; các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động. Chú trọng phát hiện kịp thời vi phạm để nâng cao chất lượng, số lượng kiến nghị, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

- Ban hành các Quy chế, Quy định nội bộ của đơn vị và Quy chế phối hợp liên ngành sau khi đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh; yêu cầu điều tra; kỹ năng xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa hình sự cho cán bộ, kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp.

- Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh Bắc Ninh cần lưu ý làm tốt hơn và kịp thời gửi các loại báo cáo ban đầu, báo cáo nhanh... về Viện kiểm sát tỉnh theo đúng quy chế về chế độ thông tin, báo cáo của Viện kiểm sát tối cao. Kịp thời phát hiện, tổng hợp vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan để ban hành kháng nghị, kiến nghị phòng ngừa.

- Hiện nay, đối với chỉ tiêu phiên tòa rút kinh nghiệm trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính... là hai phiên tòa rút kinh nghiệm trên một kiểm sát viên, có những đơn vị chưa đạt được chỉ tiêu này. Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát hai cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện để hoàn thành Chương trình, Kế hoạch năm 2018 đã đề ra.

        Viện kiểm sát hai cấp tăng cường quan hệ, phối hợp công tác với cấp ủy  địa phương và cơ quan có liên quan nhằm bảo đảm thực hiện tốt Quy định mới của các đạo luật về tư pháp có hiệu lực từ tháng 1/2018 và bảo đảm tiếp tục giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật

*Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đồng chí Nguyễn Đình Vũ - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Chu Nguyệt Ánh - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh trình bày báo cáo tại Hội nghị


Ngô Văn Thắng - Phó Chánh văn phòng