Thực hiện chương trình công tác năm 2019, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban lãnh đạo Viện kiểm sát hai cấp tháng 12 năm 2018 nhằm đánh giá kết quả công tác của các đơn vị Viện kiểm sát hai cấp, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2019; Kế hoạch triển khai Hội nghị tổng kết năm 2018 và góp ý Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí Nguyễn Đình Vũ, đồng chí Nguyễn Văn Khá, đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh, các đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp huyện

Đ/c Nguyễn Hải Trâm - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Uyên – Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh đã trình bày báo cáo tổng hợp tình hình công tác 12/2018 của Viện kiểm sát tỉnh. Hội nghị tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả công tác đã đạt được, đồng thời nêu những khó khăn vướng mắc trong hoạt động nghiệp vụ của đơn vị cần xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của Lãnh đạo Viện, đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2018. Ngay tại Hội nghị, những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị Viện KSND hai cấp cũng được Lãnh đạo Viện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ, chức trách được giao. Sau đó đồng chí Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã trình bày Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2019 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh; Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2019 đã nêu rõ những nhiệm vụ cần thiết, các chỉ tiêu cần đạt được của đơn vị trong năm 2019 và những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm 2018 và đưa ra xin ý kiến, thảo luận đối với các đồng chí tham dự Hội nghị để xây dựng hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch công tác năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị đã sôi nổi đóng góp ý kiến, phân tích những mặt đạt được, những tồn tại và đưa ra những giải pháp để hoàn thành tốt Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh biểu dương các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình trong tháng qua và đồng chí khuyến khích các đơn vị tiếp tục pháp huy hơn nữa trong thời gian tới. Về Kế hoạch công tác năm 2019, đồng chí Viện trưởng chỉ đạo xây dựng Kế hoạch công tác năm 2019 và xác định 03 khâu công tác đột phá; đồng thời yêu cầu các đơn vị xây dựng Kế hoạch công tác của đơn vị mình; đồng chí cũng chỉ đạo các công tác cần thiết để chuẩn bị tốt cho Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và Triển khai công tác năm 2019.

Nguyễn Tuấn Anh - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh