Ngày 07/11/2018 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao ban lãnh đạo Viện KSND hai cấp với thành phần gồm các đồng chí lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ và tham mưu Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, các đồng chí Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố thuộc Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Uyên – Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo kết quả công tác tháng 10/2018 và việc thực hiện các chỉ tiêu nghiệp vụ công tác theo Kế hoạch của Viện KSND hai cấp.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác của đơn vị mình và kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu trên. Đối với các chỉ tiêu chưa thực hiện được có khó khăn vướng mắc, cần tháo gỡ.

Các đồng chí Lãnh đạo viện phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ và tham mưu Viện KSND tỉnh, 08 đồng chí Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo kết quả công tác của đơn vị mình, đưa ra những khó khăn vướng mắc tại đơn vị, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện.

Các đồng chí tham gia Hội nghị đã đưa ra nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi. Các đồng chí Nguyễn Đình Vũ, đồng chí Nguyễn Văn Khá, đồng chí Chu Nguyệt Ánh – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã có những chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà các đơn vị gặp phải trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại diện các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vụ và lãnh đạo Viện KSND cấp huyện

Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hải Trâm – Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã đánh giá cao việc chủ động, nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu về kế hoạch công tác, biểu dương những kết quả mà các đơn vị đơn vị đã đạt được đặc biệt là kết quả trong công tác trọng tâm đột phá.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Ngoài ra đồng chí Viện trưởng cũng yêu cầu các đơn vị:

 - Tiếp tục chủ động hoàn thành sớm các chỉ tiêu còn lại, tiếp tục hoàn thành cao hơn nữa những chỉ tiêu đã đạt được và nâng cao hơn nữa chất lượng các khâu công tác.

 - Phối hợp với các cơ quan liên ngành ký kết những Quy chế còn lại và báo cáo về Viện KSND tỉnh.

- Tiếp tục chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị về chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.  

Nguyễn Văn Uyên - Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh