Ngày 08/01/2019, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019 của Viện KSND tối cao. Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự là một trong hai mươi đơn vị trong Ngành Kiểm sát nhân dân được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ thi đua Chính phủ năm 2018.

Đ/c Nguyễn Hải Trâm - TỈnh ủy viên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đón nhận Cờ thi đua Chính phủ

Trong năm 2018 Viện KSND Bắc Ninh là tỉnh có số lượng án hình sự, dân sự, hành chính... ngày càng tăng nhưng với số lượng cán bộ, Kiểm sát viên hiện còn thiếu và phải kiêm nhiệm nhiều công tác nhưng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao . Phấn đấu đạt thành tích như vậy là sự quan tâm của Viện KSND tối cao và Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cùng đổi mới trong cách thức lãnh, chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Viện KSND tỉnh và sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ, Kiểm sát viện Viện KSND tỉnh Bắc Ninh hai cấp. Nhiều chỉ  tiêu công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu của Quốc Hội và của Ngành đề ra …. 

Các đơn vị trong Ngành kiểm sát đón nhận Cờ thi đua Chính phủ năm 2018

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác trên thì việc yêu cầu "Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới” được lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Trong năm 2018, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh đã có nhiều biện pháp cụ thể như: xây dựng kết hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ trong từng khâu, từng lĩnh vực công tác đối với các đơn vị Viện KSND cấp huyện đồng thời thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và rút kinh nghiệm trong công tác nghiệp vụ, kịp thời trả lời thỉnh thị của các đơn vị Viện KSND cấp huyện...Đồng thời Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cũng chú trọng trong khâu công tácNâng cao chất lượng các văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, văn bản yêu cầu điều tra của Kiểm sát viên nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, chống oan sau bỏ lọt tội phạm”. Để làm được việc này Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã đổi mới công tác chỉ đạo điều hành đối với công tác này như yêu cầu các đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp huyện, các đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ cấp tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo khâu công tác giải quyết tin báo tố giáo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cán bộ, kiểm sát viên phải bám sát thực hiện công tác kiểm sát ngay từ khi vụ việc xảy ra và trong suốt quá trình điều tra phải đề ra 100% các văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, văn bản yêu cầu điều tra những yêu cầu điều tra này phải được lãnh đạo viện kiểm tra ký vào văn bản trước khi chuyển cho CQĐT. Kiểm sát viên phải hỏi cung, phúc cung 100% các bị can trước khi truy tố, khi cần thiết hỏi cung, phúc cung bị can trước khi phê chuẩn khởi tố. Bên cạnh đó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu thanh tra tỉnh, các phòng nghiệp vụ Viện KSND tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đặc biệt là về chất lượng văn bản yêu cầu xác minh tin báo, yêu cầu điều tra, Viện KSND cấp huyện, các phòng nghiệp vụ cấp tỉnh hàng quý phải tiến hành tự kiểm tra trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của KSV. Kết thúc các cuộc thanh tra, kiểm tra đã ban hành Kết luận và chỉ ra những việc làm tốt, những kinh nghiệm hay, thiếu sót, vi phạm trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ để các cán bộ, KSV trực tiếp làm nhiệm vụ phải rút kinh nghiệm và thông báo toàn ngành để các KSV Viện KSND hai cấp học tập rút kinh nghiệm. Qua đó hình thành năng lực của cán bộ KSV, chất lượng các khâu công tác ngày càng được nâng lên.

 Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh kỷ niệm với Lãnh đạo Ngành kiểm sát

Qua đó tại Hội nghị tổng kết công 2018 và triển khai công tác kiểm sát năm 2019 tại trụ sở Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự được lên đón nhận Cờ thi đua chính phủ năm 2018 vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

Nguyễn Tuấn Anh - Viện KSND tỉnh Bắc Ninh