Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020; Đề án “Tăng cường giáo dục truyền thống và lịch sử Đảng bộ địa phương trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020” của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh và trong không khí phấn khởi đầu xuân, được sự nhất trí của Thành ủy Bắc Ninh, sáng ngày 11/02/2019, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh trang trọng thực hiện nghi lễ Chào cờ.

Trong không khí trang nghiêm dưới lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, các cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị đã cùng hát Quốc ca với tâm thế hào hùng, thể hiện tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc.

Toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động VKSND TP.Bắc Ninh thực hiện nghi lễ chào cờ

Sau khi cử hành lễ Chào cờ, đơn vị đã tổ chức họp với sự tham gia đầy đủ của các đồng chí Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên, người lao động dưới sự chủ trì của đồng chí Viện trưởng. Tại buổi họp, Lãnh đạo đơn vị đánh giá về việc chấp hành kỷ cương nghiệp vụ, nội vụ; kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng trước và triển khai nhiệm vụ trong tháng. Triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn liền với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp. Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì thực hiện nghi lễ Chào cờ vào đầu giờ sáng thứ hai tuần đầu của tháng.

Việc thực hiện nghi lễ Chào cờ là dịp để mỗi cán bộ, Kiểm sát viên cùng ôn lại lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất người cán bộ, đảng viên, ý thức chấp hành nội quy, quy định của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Nguyễn Thế Thành – VKSNDTP. Bắc Ninh