Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, chiều ngày 11/10/2018, tại  trụ sở Công an huyện Thuận Thành, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã thông qua dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong việc thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Thuận Thành.

Toàn cảnh buổi công bố dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp

Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành do đồng chí Lê Văn Thành - Phó viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng các đồng chí Đoàn Đình Thắng - Kiểm sát viên, đồng chí Nguyễn Văn Minh - Kiểm tra viên và đồng chí Nguyễn Tài Dương - Chuyên viên là thành viên. Về phía Cơ quan Công an huyện Thuận Thành có đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cùng các đồng chí lãnh đạo Đội cảnh sát hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự Công an huyện Thuận Thành

Thực hiện Kế hoạch, từ ngày 10/10/2018 đến ngày 11/10/2018, Đoàn công tác đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật trong việc việc thi hành án hình sự. Trên cơ sở kết quả kiểm sát, tại buổi dự thảo kết luận, thay mặt Đoàn kiểm sát đồng chí Lê Văn Thành đã nhận xét, đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong việc thi hành án hình sự tại cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Thuận Thành.

Sau khi nghe đoàn kiểm tra thông qua dự thảo kết luận kiểm sát trực tiếp, đồng chí lãnh đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Thuận Thành đã nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế do đoàn công tác chỉ ra để tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong thời gian tới. 

Nguyễn Văn Minh – Viện KSND huyện Thuận Thành