Một là: Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát Lương Tài với các cơ quan Công an, Thanh tra, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thuế và Đội Quản lý thị trường số 4  huyện Lương Tài.

Hai là: Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát Lương Tài với 14 Ban Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lương Tài trong công tác tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm.

Các quy chế phối hợp trên được Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài soạn thảo, thực hiện dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị. Việc ký kết Quy chế phối hợp nhằm nâng cao chất lượng trong công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Lương Tài. Đồng thời quy chế cũng quy định nguyên tắc, phương pháp, nội dung, hình thức, trách nhiệm, chế độ giao ban và báo cáo giữa các cơ quan một cách cụ thể nhằm thực hiện một cách có hiệu quả, chặt chẽ, thường xuyên và tuân theo đúng quy định của Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan.

 Một số hình ảnh tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đình Hiền - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài đã đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên ngành trong toàn huyện và của Ban Công an các xã, thị trấn với Viện kiểm sát Lương Tài. Cũng tại buổi lễ, đồng chí cũng chỉ rõ mục đích của việc ký kết các quy chế phối hợp nhằm đảm bảo mọi tin báo, tố giác về tội phạm đều được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, chính xác, có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

Việc ký Quy chế có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, thuận tiện cho việc đánh giá tình hình tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố tại địa phương, mang lại hiệu quả công tác cao nhất.
Vũ Thị Huyền - Viện KSND huyện Lương tài