Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ngày 08/4/2019 Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Đỗ Thịnh - Chánh thanh tra làm trưởng đoàn, tiến hành thông qua kết quả kiểm tra án đình chỉ, tạm đình chỉ trong 03 năm ( 2016, 2017, 2018) tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong.

Nội dung công tác thanh tra, kiểm tra: Thanh tra việc lập sổ theo dõi án tạm đình chỉ, đình chỉ; thanh tra việc lập hồ sơ kiểm sát và trình tự, thủ tục, căn cứ áp dụng pháp luật đối với các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ.

Đồng chí Đỗ Thịnh đã thông qua kết quả kiểm tra án đình chỉ, tạm đình chỉ tại Viện KSND huyện Yên Phong và đánh giá toàn diện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết án đình chỉ, tạm đình chỉ tại đơn vị. Lãnh đạo Viện KSND huyện Yên Phong thực hiện tốt việc quản lý, chỉ đạo trong việc giải quyết án đình chỉ, tạm đình chỉ; sổ theo dõi án đình chỉ, tạm đình chỉ được thụ lý cẩn thận, hồ sơ được thiết lập đầy đủ theo quy định của pháp luật; việc đình chỉ, tạm đình chỉ đều đảm bảo đúng căn cứ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đ/c Đỗ Thịnh - Trưởng đoàn thanh tra thông qua kết quả kiểm tra tại Viện KSND huyện Yên Phong

Tuy nhiên, đoàn thanh tra cũng chỉ một số thiếu sót, tồn tại trong quá trình quản lý hồ sơ; giải quyết án đình chỉ, tạm đình chỉ tại Viện KSND huyện Yên Phong, đặc biệt là những vụ án tạm đình chỉ đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, những vụ án tạm đình chỉ chưa rõ bị can và những vụ án tạm đình chỉ phải chờ kết luận giám định (các vụ án vi phạm quy định về quản lý đất đai, những vụ án cố ý gây thương tích mà bị hại từ chối giám định…).

Thay mặt đơn vị được thanh tra: Đồng chí Nguyễn Văn Lương - Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Phong tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của đoàn thanh tra, đồng thời đơn vị sẽ rút kinh nghiệm, khắc phục trong việc quản lý, theo dõi án đình chỉ, tạm đình chỉ trong thời gian tiếp theo.

Việc thanh tra, kiểm tra án đình chỉ, tạm đình chỉ trong 3 năm (2016, 2017, 2018) tại Viện KSND huyện Yên Phong có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch năm công tác 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Văn Hùng - Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh