Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ngày 04/3/2019 Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Đỗ Thịnh - Chánh thanh tra làm trưởng đoàn, tiến hành công bố Quyết định và kế hoạch của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra án đình chỉ, tạm đình chỉ trong 03 năm ( 2016, 2017, 2018) tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài.

Thanh tra VKSND tỉnh công bố Quyết định, kế hoạch kiểm tra án đình chỉ, tạm đình chỉ trong 03 năm tại Viện KSND huyện Lương Tài 

Nội dung thanh tra: Thanh tra việc lập sổ theo dõi án tạm đình chỉ, đình chỉ; thanh tra việc lập hồ sơ kiểm sát và trình tự, thủ tục, căn cứ áp dụng pháp luật đối với các vụ án đình chỉ, tạm đình chỉ.

Thay mặt đơn vị được thanh tra: Đồng chí Lê Đình Hiền - Viện trưởng Viện KSND huyện Lương Tài đọc báo cáo kết quả giải quyết án đình chỉ, tạm đình chỉ trong 03 năm 2016, 2017, 2018 và yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị chuẩn bị sổ sách, hồ sơ giao cho đoàn thanh tra. Đồng thời đồng chí Lê Đình Hiền cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong việc theo dõi án tạm đình chỉ, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh có hướng dẫn, chỉ đạo để đơn vị giải quyết triệt để những vụ án tạm đình chỉ đã kéo dài từ lâu.

Đồng chí Đỗ Thịnh nhất trí với những ý kiến của Lãnh đạo, Kiểm sát viên Viện KSND huyện Lương Tài và quán triệt mục đích, yêu cầu, phương pháp kiểm tra đối với đơn vị và các thành viên trong đoàn thanh tra. Đồng chí nhấn mạnh công tác thanh tra phải đảm bảo khách quan, hiệu quả, chất lượng, đánh giá đúng thực chất; giúp đơn vị thấy được những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác giải quyết án đình chỉ, tạm đình chỉ. Kết thúc đợt thanh tra, đoàn thanh tra sẽ có báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra.

Nguyễn Văn Hùng - Thanh tra VKSND tỉnh