Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, ngày 15/10/2018, Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Đỗ Thịnh –Chánh thanh tra, làm trưởng đoàn; tiến hành thông qua dự thảo Kết luận Thanh tra toàn diện tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du.

Nội dung thanh tra: Công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo đơn vị; trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, hôn nhân gia đình, tạm giữ, tạm giam; khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp và công tác xây dựng ngành.

 Qua công tác thanh tra nhận thấy: Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du đã hoàn thành tốt các khâu công tác, đơn vị luôn bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự, đơn vị đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc “tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra”. Do đó, không có vụ án nào phải đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can vì không có tội hoặc Tòa tuyên không phạm tội. Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh tế, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, tạm giữ, tạm giam và đơn thư khiếu nại, tố cáo được đơn vị chú trọng, Kiểm sát viên được phân công đã chủ động nghiên cứu kỹ nội dung các vụ việc, đã bảo vệ được quyền của những người tham gia tố tụng và sự chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của người tiến hành tố tụng.

Đoàn Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh thanh tra toàn diện tại Viện KSND huyện Tiên Du

Quá trình kiểm sát đơn vị đã ban 201 yêu cầu xác minh tin báo; liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án đã xác được 22 vụ án trọng điểm; Viện kiểm sát phối hợp với Tòa án đưa đi xét xử lưu động 33 vụ án hình sự, tổ chức 07 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp và ban hành nhiều Kiến nghị, yêu cầu đối với các cơ quan tiến hành tố tụng vi phạm trong quá trình hoạt động....

Tuy nhiên, quá trình thanh tra công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đoàn Thanh tra đã phát hiện và chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế, tồn tại còn ở các khâu công tác. Đồng chí Nguyễn Quang Huy – Viện trưởng Viện KSND huyện Tiên Du tiếp thu những ý kiến, đóng góp của Đoàn thanh tra.

Kết thúc hội nghị đồng chí Đỗ Thịnh – Trưởng đoàn đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại của Viện KSND huyện Tiên Du trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Đồng chí yêu cầu Lãnh đạo đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại và có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Hùng – Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh