Qua công tác thanh tra: Viện KSND huyện Lương Tài đã thực hiện tốt việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, Kiểm sát viên và người lao động. Trong công tác văn thư, lưu trữ đơn vị đã mở đầy đủ sổ sách, ghi chép, kho lưu trữ được sắp xếp gọn ngàng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn....Ngoài ra, Viện KSND huyện Lương Tài chấp hành nghiêm túc kỷ luật nội và công vụ khác.


Đoàn thanh tra VKS tỉnh làm việc tại VKS huyện Lương Tài

 Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Lãnh đạo Viện KSND huyện Lương Tài luôn chủ động trong việc quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong các cuộc họp Chi bộ và các cuộc họp giao ban của cơ quan. Hàng tuần đơn vị tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức và người lao động để kiểm điểm kết quả công tác trong tuần, triển khai các văn bản mới và đề ra nhiệm vụ trong tuần tiếp theo. Công tác tài chính, kế toán, các khoản mua sắm, sử dụng tài chính, tài sản công đều được Lãnh đạo công khai trước tập thể đơn vị và lắng ghe các ý kiến đóng góp của cán bộ, Kiểm sát viên.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đã phát hiện đơn vị còn một số thiếu sót, Đoàn thanh tra đã chỉ ra giúp đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng chí Lê Đình Hiền – Viện trưởng Viện KSND huyện Lương Tài  tiếp thu những ý kiến, đóng góp của Đoàn thanh tra và nêu một số khó khăn vướng mắc của đơn vị.

Kết thúc hội nghị đồng chí Đỗ Thịnh – Trưởng đoàn đã đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại của Viện KSND huyện Lương Tài việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí yêu cầu Lãnh đạo đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại và có những biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nguyễn Văn Hùng – Thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh