Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, từ ngày 23/10/2019, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện KSND huyện Thuận Thành tiến hành kiểm sát trực tiếp việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan điều tra Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, thời điểm kiểm sát từ ngày 01/12/2018 đến 30/9/2019.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Vũ Văn Mạnh - Trưởng phòng 3 làm trưởng đoàn cùng Kiểm sát viên của Phòng 3 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh và Viện KSND huyện Thuận Thành. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thiệp - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành, các đồng chí Điều tra viên và cán bộ điều tra của đơn vị.

Đ/c Vũ Văn Mạnh - Trưởng phòng 3, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh - Trưởng đoàn KSTT tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành

Sau khi nghe đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành báo cáo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra, xem xét toàn bộ các hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Sau một thời gian tiến hành kiểm sát, chiều ngày 01/11/2019, đồng chí Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì cuộc họp công bố dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp việc giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành cùng Đoàn kiểm sát. Dự thảo Kết luận đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tiếp nhận và giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành như: công tác tiếp nhận, phân loại, thụ lý tin báo; việc lập hồ sơ giải quyết tin báo; quyết định xử lý đối với các tin báo cơ bản có căn cứ theo quy định của pháp luật. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, dự thảo cũng chỉ rõ một số tồn tại , thiếu sót cần khắc phục trong việc niêm phong vật chứng; trong việc đề nghị gia hạn xác minh tin báo; khi có căn cứ để phục hồi giải quyết tin báo nhưng CQĐT không phục hồi mà vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động xác minh nhất là có 01 tin báo CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự chưa chính xác.

Đ/c Nguyễn Văn Khá - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh chủ trì cuộc họp công bố dự thảo Kết luận KSTT tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Thiệp đã tiếp thu những nội dung trong Dự thảo Kết luận mà Đoàn đã nêu và sẽ chỉ đạo các Điều tra viên, cán bộ điều tra khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót, đồng thời đồng chí cũng đề nghị Viện KSND huyện Thuận Thành cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với Cơ quan điều tra để đảm bảo việc giải quyết các tin báo đã tiếp nhận được nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật./.

Vũ Thị Minh Phương - Phòng 3, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh