Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhằm nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố. Ngày 03/9/2019, Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy và trật tự xã hội (Phòng 1) - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an tỉnh Bắc Ninh, thời điểm từ 01/10/2018 đến 31/8/2019.

Đoàn kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Đoàn Xuân Chanh – Trưởng phòng 1 làm trưởng đoàn đã thay mặt Đoàn công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp.

Đ/c Đoàn Xuân Chanh - Trưởng Phòng 1, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng chí Nguyễn Đăng Của - Phó trưởng phòng (PC04) Công an tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo kết quả việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm trong thời điểm kiểm sát.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị, Đoàn sẽ tiến hành kiểm sát trực tiếp với các nội dung như: Kiểm sát việc tiếp nhận; kiểm tra, xác minh việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an tỉnh Bắc Ninh. Qua đó phát hiện và làm rõ những vi phạm, kiến nghị khắc phục sửa chữa; đồng thời có biện pháp phối hợp, đề ra những giải pháp để giải quyết những khó khăn vướng mắc của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kế hoạch kiểm sát được tiến hành trong thời gian 05 ngày kể từ ngày công bố Quyết định và sẽ thông qua dự thảo Kết luận sau khi kết thúc cuộc kiểm sát./.

                                 

Lê Huy Lệ - Phòng 1, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh