Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, từ ngày 21/8/2019 đến 26/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự  đối với các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại UBND các xã Trung Nghĩa, Yên Phụ và Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Đoàn công tác Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong do đồng chí Ngô Văn Thắng - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm sát có các đồng chí lãnh đạo UBND và Trưởng Công an các đơn vị được kiểm sát.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Ngô Văn Thắng - Phó viện trưởng, Trưởng đoàn phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc kiểm sát trực tiếp. Được sự uỷ quyền của đồng chí Ngô Văn Thắng, đồng chí Lưu Thị Vân Anh đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ đối với UBND các xã nêu trên.

Đ/c Ngô Văn Thắng - Phó Viện trưởng VKSND huyện Yên Phong phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc kiểm sát trực tiếp tại UBND xã Yên Phụ

Trên cơ sở báo cáo tình hình việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự của 03 xã, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra toàn bộ sổ sách, hồ sơ trong công tác quản lý, giáo dục các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ. Qua cuộc kiểm sát trực tiếp nhận thấy: các đơn vị đã có sự quan tâm, chú trọng đến việc tiếp nhận và lập hồ sơ theo dõi giám sát người bị phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ về chấp hành tại địa phương. Các hồ sơ đều đảm bảo các thủ tục theo quy định của pháp luật, phân công đầy đủ người trực tiếp giám sát giáo dục; có biện pháp giáo dục phòng ngừa đối với người được hưởng án treo; đã yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số vi phạm trong công tác quản lý, giáo dục người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ như: hồ sơ chưa có quyết định phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục các bị án; việc kiểm điểm đối với các bị án chưa thực hiện theo đúng quy định (3 tháng một lần); hồ sơ hết thời gian thử thách còn chậm chuyển đến Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện…

Kết thúc đợt kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong đã ban hành 03 Kết luận kiểm sát trực tiếp đối với UBND các xã Yên Phụ, Trung Nghĩa và Long Châu, đồng thời ban hành 01 văn bản kiến nghị yêu cầu UBND xã Long Châu khắc phục vi phạm được các đơn vị nghiêm túc tiếp thu, khắc phục.

Hạ Gia Thuận - Viện KSND huyện Yên Phong