Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, trong các ngày 26, 27/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Du đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Du. Thời điểm kiểm sát từ 01/7/2018 đến 31/7/2019.

Đoàn Kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Du tham gia giám sát và các đồng chí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công kiểm sát công tác thi hành án hình sự là thành viên. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm sát có đồng chí Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự và các cán bộ làm công tác thi hành án hình sự của Công an huyện Tiên Du.

Thay mặt Đoàn Kiểm sát, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu và nội dung của cuộc kiểm sát.

Đ/c Nguyễn Thiện Nhân - Phó Viện trưởng VKSND huyện Tiên Du công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp

Sau khi nghe đại diện cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Du báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự trong thời điểm kiểm sát. Đoàn kiểm sát đã tiến hành trực tiếp kiểm tra việc lập sổ sách và các hồ sơ thi hành án. Thông qua công tác kiểm sát, Đoàn kiểm tra của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du nhận thấy Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Du cơ bản đã thực hiện tốt những quy định  của pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, sổ sách ghi chép đầy đủ, hồ sơ lập theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Du vẫn để xảy ra một số  vi phạm như: Không triệu tập bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo lên trụ sở cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện làm cam kết theo quy định mà chuyển cho Ban Công an xã để Công an xã triệu tập bị án lên trụ sở làm bản cam kết thay cho cơ quan Thi hành án hình sự. Việc làm trên đã vi phạm Khoản 1 Điều 62 Luật thi hành án hình sự; ngoài ra còn nhiều hồ sơ có việc tẩy xóa về ngày, tháng trong các biên bản làm việc.

Kết thúc cuộc kiểm sát, ngày 29/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du đã ban hành Kết luận yêu cầu cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Du khắc phục những vi phạm, tồn tại mà Đoàn kiểm sát đã chỉ ra và được đơn vị nghiêm túc tiếp thu chấp nhận.

Vũ Thị Chiêm - Viện KSND huyện Tiên Du