Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, từ ngày 27/8/2019 đến  29/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với các bị án bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ tại UBND các xã An Bình, Gia Đông và Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn công tác Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành do đồng chí Lê Văn Thành - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, cùng các đồng chí Nguyễn Thị Lâm - Kiểm sát viên, Nguyễn Văn Minh - Kiểm tra viên là thành viên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí lãnh đạo UBND và lãnh đạo Công an các đơn vị được tiến hành kiểm sát.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Lê Văn Thành - Phó viện trưởng, Trưởng đoàn phát biểu nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung của cuộc kiểm sát trực tiếp. Thông qua việc kiểm sát nhằm đánh giá những kết quả mà các đơn vị đã đạt được trong công tác thi hành án hình sự đối với các trường hợp cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại địa phương, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác trên để có giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Được sự uỷ quyền của đồng chí Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Lâm đã công bố các Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành hình sự đối với UBND các xã nêu trên.


Đoàn công tác của Viện KSND huyện Thuận Thành làm việc với các đơn vị được kiểm sát

Sau khi nghe Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự của các đơn vị, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác quản lý, giáo dục các bị án bị phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ tại UBND các xã. Qua việc kiểm sát nhận thấy UBND các xã An Bình, Gia Đông và Song Hồ về cơ bản đã thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục người bị phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ đang chấp hành tại địa phương như: việc tiếp nhận, lập hồ sơ đảm bảo các thủ tục theo quy định của pháp luật, có phân công cụ thể người trực tiếp giám sát, giáo dục đối với các bị án và yêu cầu người được hưởng án treo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã làm được thì việc thi hành án tại các đơn vị còn có vi phạm như: có 01 hồ sơ của đối tượng đã chấp hành xong thời gian thử thách, UBND xã An Bình đã chuyển hồ sơ lên cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Thuận Thành để xem xét cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách nhưng không có biên bản bàn giao hồ sơ giữa các bên; UBND chuyển chậm hồ sơ lên cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện để xem xét việc cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong thời gian thử thách theo quy định (Gia Đông 02, Song Hồ 03).

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp đối với UBND các xã nêu trên, trong đó yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và kịp thời chấn chỉnh, khắc phục vi phạm để công tác Thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Minh - Viện KSND huyện Thuận Thành