Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 30/8/2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành (thời điểm từ 01/06/2019 đến 25/8/2019).

Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành do đồng chí Lê Văn Thành - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn, các đồng chí Đoàn Đình Thắng - Kiểm sát viên và đồng chí Nguyễn Văn Minh - Kiểm tra viên là thành viên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Văn Truyền - Trưởng Nhà tạm giữ, đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Phó trưởng Nhà tạm giữ, cùng toàn thể các cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Văn Thành – Phó Viện trưởng đã công bố Quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng thời quán triệt những vấn đề trọng tâm, phương pháp, mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát.

Đ/c Lê Văn Thành - Phó Viện trưởng VKSND huyện Thuận Thành quán triệt nội dung của cuộc kiểm sát tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành

Trên cơ sở Báo cáo tình hình chấp hành phát luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành, đánh giá ưu điểm, những thiếu sót, tồn tại, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất trong công tác tạm giữ, tạm giam của Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành trong thời điểm kiểm sát. Đoàn đã trực tiếp tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống sổ sách, hồ sơ tạm giữ, tạm giam, gặp và hỏi các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam… Kết quả kiểm tra nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ quản lý giam giữ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam như: Hồ sơ quả lý tạm giữ, tạm giam đều được lưu giữ đầy đủ các lệnh, quyết định… các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát. Việc phân loại quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam được bố trí theo khu và phân loại người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành được canh gác, bảo vể, quản lý, kiểm tra, giám sát 24/24 giờ trong ngày. Việc điều chuyển người bị tạm giữ, người bị tạm giam và việc thực hiện trích xuất người bị tạm giữ, người bị tạm giam đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành còn có một số tồn tại như: có một số thời điểm Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành bố trí 01 buồng tạm giữ thành buồng tạm giam (có treo biển buồng tạm giam).

Kết thúc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã ban hành Kết luận kiểm sát trực tiếp trong đó chỉ rõ những ưu điểm, những vi phạm, thiếu sót trong việc tạm giữ, tạm giam tại Công an huyện Thuận Thành, đồng thời yêu cầu Trưởng Công an huyện Thuận Thành cần có biện pháp chỉ đạo, khắc phục vi phạm để việc tạm giữ, tạm giam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Minh - Viện KSND huyện Thuận Thành