Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, ngày 18 tháng 02 năm 2020 , Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình quý I năm 2020. Đoàn kiểm sát của Viện KSND huyện Gia Bình do đồng chí Nguyễn Đình Thao - Phó viện trưởng làm Trưởng đoàn, cùng  tham gia có các đồng chí Kiểm sát viên VKSND huyện Gia Bình. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm sát có đồng chí trung tá Nguyễn Vũ Bẩy – Thủ trưởng Cơ quan THAHS, trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình và các đồng chí cán bộ của Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình.

Đoàn kiểm sát tiền hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình

Sau khi công bố Quyết định và kế hoạch công tác kiểm sát, nghe đại diện lãnh đạo Cơ quan thi hành án hình sự báo cáo kết quả tình hình công tác tạm giữ, tạm giam tại đơn vị, Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan. Qua cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Bình nhận thấy công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình có một số ưu điểm như: Các trường hợp tạm giữ, tạm giam đều có đầy đủ Lệnh, Quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Việc giao nhận người vào Nhà tạm giữ được lập thành biên bản, đồng thời kiểm tra tình trạng sức khoẻ của người bị tạm giữ, tạm giam trước khi đưa vào các buồng tạm giữ, tạm giam được đảm bảo theo đúng quy định. Lập đầy đủ 100% hồ sơ tạm giữ, tạm giam theo quy định. Các hồ sơ lưu giữ đầy đủ các thủ tục theo quy định tại Điều 17 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam như: căn cứ tạm giữ, quyết định tạm giữ, quyết định gia hạn tạm giữ, quyết định phê chuẩn gia hạn tạm giữ; Lệnh tạm giam; Quyết định phê chuẩn Lệnh tạm giam; biên bản giao nhận người vào Nhà tạm giữ; danh bản của can phạm; đối với người bị tạm giam chuyển đi nơi khác đều có Lệnh trích xuất của Cơ quan có thẩm quyền … và  mở đầy đủ hệ thống sổ sách theo dõi liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam. Việc trích xuất đối tượng ra khỏi Nhà tạm giữ được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 20 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam. Không có trường hợp tạm giữ, tạm giam nào quá hạn hoặc không có căn cứ, trái pháp luật. Không có trường hợp nào trốn, chết, vi phạm kỷ luật, phạm tội mới trong quá trình bị tạm giữ, tạm giam. Việc phân loại tạm giữ, tạm giam, cơ bản được đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 18 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam như: Phụ nữ được tạm giữ, tạm giam riêng; không tạm giữ, tạm giam chung buồng giữa người đang bị tạm giữ, tạm giam với người có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm …; việc bố trí cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác Nhà tạm giữ được đảm bảo 24/24 giờ; việc phân công ca trực, kíp trực được thực hiện hàng ngày và có sổ theo dõi đầy đủ. Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình đã thực hiện việc cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân, người bào chữa theo đúng quy định tại Điều 22 Luật thi hành tạm giữ tạm giam như: Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ. Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng, thời gian mỗi lần gặp không quá một giờ; người bào chữa được gặp người bị tạm giữ, người bị tạm giam để thực hiện bào chữa theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam tại buồng làm việc của cơ sở giam giữ…

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã nêu Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình vẫn còn một số những tồn tại hạn chế trong việc ghi chép các loại sổ sách. Đoàn kiểm sát đã nêu những tồn tại, hạn chế trong quá trình kiểm sát và đề nghị đơn vị kịp thời khắc phục để công tác tạm giữ tạm giam được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí trung tá Nguyễn Vũ Bẩy – Thủ trưởng Cơ quan THAHS, Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến mà Đoàn kiểm sát đã nêu ra, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các cán bộ của Nhà tạm giữ khắc phục những tồn tại hạn chế đã nêu trên.

Nguyễn Hoàng Dũng - VKSND huyện Gia Bình