Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, ngày 26/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh, thời điểm từ ngày 01/5/2019 đến 31/7/2019. Đoàn do đồng chí Đoàn Anh Phương - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân làm trưởng đoàn; các đồng chí cán bộ, Kiểm sát viên Phòng 8 – Viện KSND tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn công tác làm việc tại Trạm tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh

Sau khi nghe đại diện Viện KSND tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng chí Đoàn Phú Trự - Giám thị Trại tạm giam đã báo cáo đoàn công tác về kết quả việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù trong thời điểm trên.

Trên cơ sở kết quả báo cáo của đơn vị, Đoàn sẽ tiến hành kiểm sát với các nội dung như: trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu sổ sách, các báo cáo, văn bản, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác quản lý, giáo dục và thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân; làm việc với một số đội nghiệp vụ, gặp hỏi một số người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân về việc giam, giữ cũng như các chế độ theo quy định; yêu cầu người có liên quan giải trình và tiến hành xác minh (nếu thấy cần thiết). Kế hoạch kiểm sát được tiến hành trong thời gian là 10 ngày kể từ ngày công bố Quyết định và dự kiến ngày 04/9/2019 sẽ thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp.

Nguyễn Thị Tuyết - Phòng 8 Viện KSND tỉnh Bắc Ninh