Thực hiện Kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2019, trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 16/4/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Tài. 

Sau thời gian tiến hành kiểm tra, ngày 08/5/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Tài, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh công bố dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại đơn vị.

Tham dự buổi công bố có đồng chí Nguyễn Quang Huy - Trưởng phòng 11 VKSND tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Phạm Thanh Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện lương Tài - Trưởng ban chỉ đạo thi hành án huyện, đồng chí Lê Đình Hiền – Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Lương Tài, đồng chí Nguyễn Xuân Tam – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án cùng các Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp và cán bộ, Chấp hành viên đơn vị.

Đoàn kiểm tra công tố dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Tài


Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Nhàn – Phó trưởng phòng 11 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã công bố dự thảo Kết luận. Trong đó nêu rõ những ưu điểm mà Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Tài đã đạt được trong thời gian qua như: đơn vị đã mở đầy đủ các loại sổ sách theo đúng quy định, đã thực hiện việc khóa sổ, chuyển sổ đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp, việc ghi chép sổ sách đầy đủ, sạch sẽ đúng cột mục theo quy định; hồ sơ thi hành án được lập đầy đủ. Việc phân loại vụ, việc chưa có điều kiện và hoãn thi hành án có căn cứ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được đơn vị vẫn còn một số vi phạm như: vi phạm về thời hạn xác minh điều kiện thi hành án, vi phạm về việc chậm làm thủ tục miễn, giảm thi hành án, vi phạm về việc chậm ra quyết định thành lập Hội đồng tiêu huỷ vật chứng….

 Để đảm bảo Luật Thi hành án dân sự được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện phát huy những ưu điểm, khắc phục vi phạm để công tác thi hành án dân sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt đơn vị, đồng chí Nguyễn Xuân Tam đã nghiêm túc tiếp thu những nội dung trong dự thảo Kết luận mà Đoàn công tác đã chỉ ra, sớm chỉ đạo đơn vị khắc phục vi phạm để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ  trong thời gian tới./.

Nguyễn Xuân Trường - VKSND huyện Lương Tài