Thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017, trong hai ngày 21 và 22/9/2017 Đoàn kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du do đồng chí Nguyễn Quang Huy - Viện trưởng làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Du. Cùng tham gia với đoàn còn có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tiên Du, đồng chí Phạm Ngọc Mậu - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát.

Sau khi đồng chí Nguyễn Quang Huy công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm sát trực tiếp, đồng chí Nguyễn Trọng Dũng - Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Du đã báo cáo tình hình công tác thi hành án hình sự tại đơn vị.

Đ/c Nguyễn Quang Huy - Viện trưởng VKSND huyện Tiên Du, trưởng đoàn tại buổi làm việc

Thông qua kết quả kiểm sát công tác thi hành án hình sự thời điểm từ 01/12/2016 đến 30/8/2017 cho thấy: Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Du cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của Luật thi hành án hình sự. Bên cạnh những ưu điểm, VKSND huyện Tiên Du đã chỉ ra một số tồn tại, yêu cầu Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiên Du khắc phục để công tác thi hành án hình sự đảm bảo thực hiện đúng  theo quy định của pháp luật.

Sau khi kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp VKSND huyện Tiên Du sẽ ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu cơ quan Thi hành án hình sự công an huyện Tiên Du khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới.

Hoàng Đắc Văn - VKSND huyện Tiên Du