Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, ngày 30/8/2019, Đoàn thanh tra Viện KSND tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Đỗ Thịnh – Chánh thanh tra, làm trưởng đoàn; tiến hành thanh tra hành chính và kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện KSND huyện Yên Phong.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra: Viện KSND huyện Yên Phong đã thực hiện tốt việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, Kiểm sát viên và người lao động. Trong công tác văn thư, lưu trữ đơn vị đã mở đầy đủ sổ sách, ghi chép, kho lưu trữ được sắp xếp gọn ngàng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn....Ngoài ra, Viện KSND huyện Yên Phong chấp hành nghiêm túc kỷ luật nội và công vụ khác.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở: Lãnh đạo Viện KSND huyện Yên Phong luôn chủ động trong việc quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong các cuộc họp Chi bộ và các cuộc họp giao ban của cơ quan. Hàng tuần đơn vị tổ chức họp toàn thể cán bộ, công chức và người lao động để kiểm điểm kết quả công tác trong tuần, triển khai các văn bản mới và đề ra nhiệm vụ trong tuần tiếp theo. Công tác tài chính, kế toán, các khoản mua sắm, sử dụng tài chính, tài sản công đều được Lãnh đạo công khai trước tập thể đơn vị và lắng ghe các ý kiến đóng góp của cán bộ, Kiểm sát viên, người lao động trong đơn vị.

Đ/c Đỗ Thịnh - Trưởng đoàn thanh tra đánh giá toàn diện công tác thanh tra hành chính và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Viện KSND huyện Yên Phong

Tuy nhiên, quá trình thanh tra hành chính và kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đoàn thanh tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế và yêu cầu đơn vị khắc phục. Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Đỗ Thịnh – Trưởng đoàn đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại của Viện KSND huyện Yên Phong trong việc thực hiện kỷ luật công vụ tại cơ quan và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí yêu cầu Lãnh đạo đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm những tồn tại và có những biện pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Lương – Viện trưởng Viện KSND huyện Yên Phong đã tiếp thu những ý kiến, đóng góp của Đoàn thanh tra, kiểm tra và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Nguyễn Văn Hùng - Phòng Thanh tra, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh