Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Võ tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ, thời điểm kiểm sát từ ngày 11/4/2019 - 30/9/2019. Đoàn kiểm sát do đồng chí Đoàn Anh Phương - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh - làm trưởng đoàn, các đồng chí Kiểm sát viên Phòng 1 – Viện KSND tỉnh Bắc Ninh và Viện KSND huyện Quế Võ.

Đ/c Đoàn Anh Phương - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Ninh - Trưởng đoàn kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ

Được sự phân công của đồng chí trưởng đoàn, đồng chí Đoàn Xuân Chanh - Trưởng phòng 1 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã công bố Quyết định và thông qua Kế hoạch kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ.

Đ/c Đoàn Xuân Chanh - Trưởng phòng 1, Viện KSND tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm sát trực tiếp Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ

Sau khi nghe đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ báo cáo công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra, xem xét toàn bộ các hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Vào hổi 14 giờ, ngày 22/10/2019, đoàn kiểm tra đã công bố dự thảo Kết luận kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ và đánh giá kết quả thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Võ. Dự thảo Kết luận đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ về cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; việc phân loại và xử lý đúng theo thẩm quyền, thời hạn giải quyết đảm bảo, việc ra các quyết định trong quá trình giải quyết tin báo có căn cứ pháp luật... Chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm ngày càng được nâng lên, bảo đảm các hành vi phạm tội được phát hiện, xử lý kịp thời đúng pháp luật. Bên cạnh đó, dự thảo cũng chỉ ra một số tồn tại cần phải khắc phục trong thời gian tới như: Việc vào sổ đối với nhiều tin báo, tố giác tội phạm chưa đầy đủ; một số tin báo cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quế Võ còn chậm ra quyết định sau khi có kết luận giám định của cơ quan chuyên môn, việc sắp xếp hồ sơ còn chưa khoa học…

Thay mặt đơn vị, đại diện lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ đã tiếp thu những nội dung trong Dự thảo Kết luận mà Đoàn đã nêu, đơn vị sẽ họp rút kinh nghiệm, chỉ đạo các Điều tra viên, cán bộ điều tra khắc phục ngay những vi phạm, thiếu sót để công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Thị Yến - Viện KSND huyện Quế Võ