Thực hiện quy chế phối hợp, chiều ngày 17/7/2018, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn đã tổ chức họp liên ngành lần 2 trong năm 2018 giữa Công an – Viện kiểm sát – Tòa án trong công tác thi hành án hình sự nhằm đánh giá kết quả công tác trong thời gian qua và phối hợp trong hoạt động liên ngành.

Đ/c Đoàn Anh Phương - Viện trưởng Viện KSND thị xã Từ Sơn chủ trì cuộc họp

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Đoàn Anh Phương – Viện trưởng Viện KSND thị xã Từ Sơn; đến tham dự cuộc họp có đồng chí Vũ Văn Giáp– Chánh án TAND thị xã Từ Sơn; đồng chí Tống Ngọc Nam – Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an thị xã Từ Sơn; và các đồng chí cán bộ thực hiện nhiệm vụ trong khâu công tác thi hành án hình sự của 3 đơn vị Công an, Tòa án, Viện kiểm sát.

Đồng chí Đoàn Anh Phương đã phát biểu khai mạc hội nghị. Đồng chí đã nêu rõ tầm quan trọng của hội nghị lần 2 và báo cáo những kết quả mà liên ngành đã đạt được sau cuộc họp lần thứ 1 (ngày 09/4/2018) và chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục để các đồng chí tham gia cùng đóng góp ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đ/c Ngô Thị Lan Hương – Kiểm sát viên Viện KSND thị xã Từ Sơn trình bày báo cáo

Cũng tại hội nghị, được sự ủy quyền của lãnh đạo liên ngành, đồng chí Ngô Thị Lan Hương – Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn trình bày báo cáo rà soát kết quả công tác thi hành án hình sự trong thời gian qua vừa qua (Từ 1/4/2018 đến 30/6/2018). Kết quả công tác cho thấy Viện kiểm sát đã chủ động, tăng cường và thường xuyên phối hợp với các ngành Công an, Tòa án để quản lý và nắm chắc số bị án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thi hành. Đã tổ chức rà soát, chấn chỉnh, mở sổ sách theo dõi đầy đủ, kịp thời... đưa khâu công tác này đi vào hoạt động có nề nếp. Các quyết định thi hành án hình sự của Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn về thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ và các quyết định thi hành án phạt tù của Tòa án cơ bản được đúng quy định của pháp luật. Các Quyết định ủy thác thi hành án kịp thời. Việc ra các Quyết định thi hành án đã đảm bảo kịp thời về thời gian. Các trường hợp hoãn thi hành án đều đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; đối với trường hợp chậm áp giải, Viện kiểm sát đã đôn đốc, yêu cầu Cơ quan thi hành án hình sự áp giải; không có trường hợp nào miễn thi hành án.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, những việc chưa làm được của liên ngành trong công tác thi hành án hình sự.

Để khắc phục những tồn tại trong công tác phối hợp liên ngành, hội nghị đã tiến hành thảo luận, các đồng chí tham dự hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác THAHS trong thời gian tới như: Thường xuyên, định kỳ tổ chức cuộc họp liên ngành để rà soát, đánh giá kết quả công tác thi hành án hình sự; Đối với các trường hợp có đơn xin hoãn thi hành án, liên ngành cùng phối hợp xác minh để đảm bảo đúng quy định pháp luật; phối hợp kiểm sát trực tiếp thi hành án hình sự tại các UBND xã, phường trên địa bàn thị xã do Viện kiểm sát chủ trì....

Các đồng chí lãnh đạo các cơ quan đã đánh giá cao trong công tác phối hợp liên ngành Thi hành án hình sự và đề nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, coi đây là hoạt động thường xuyên của 03 cơ quan nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác thi hành án hình sự và là một trong những giải pháp quan trọng để việc thi hành án hình sự được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

Nguyễn Đỗ Dương - Viện KSND TX. Từ Sơn