Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, ngày 29/01/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành.

Một số hình ảnh cuộc kiểm sát Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành

Đoàn công tác của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành do đồng chí Lê Văn Thành - Phó viện trưởng làm Trưởng đoàn, các đồng chí Đoàn Đình Thắng - Kiểm sát viên, Nguyễn Văn Minh - Kiểm tra viên và Nguyễn Tài Dương - Chuyên viên là thành viên. Về phía Cơ quan Công an huyện Thuận Thành có đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Phó trưởng Nhà tạm giữ, cùng toàn thể các cán bộ làm công tác tạm giữ, tạm giam.

Thời điểm kiểm sát từ 01/12/2018 đến 20/01/2019. Sau khi công bố Quyết định và Kế hoạch, thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Lê Văn Thành - Phó Viện trưởng - Trưởng đoàn đã quán triệt những vấn đề trọng tâm, phương pháp, mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm sát. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Phó trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành đã báo cáo tình hình chấp hành phát luật trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành, nêu những ưu điểm, những tồn tại, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất trong công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành trong thời điểm kiểm sát.

Sau khi đoàn tiến hành kiểm tra, gặp và hỏi các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam, Đoàn đã thông qua dự thảo kết luận. Qua cuộc kiểm sát trực tiếp, đoàn kiểm sát nhận thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định trong việc tạm giữ, tạm giam, chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Minh - Viện KSND huyện Thuận Thành